Martin Tallvid
Martin Tallvid
University of Gothenburg
Verified email at educ.goteborg.se
Title
Cited by
Cited by
Year
En-till-En. Falkenbergs väg till Framtiden? Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun
M Tallvid
Delrapport, 2010
97*2010
1: 1 i klassrummet–analyser av en pedagogisk praktik i förändring
M Tallvid
932015
Understanding teachers’ reluctance to the pedagogical use of ICT in the 1: 1 classroom
M Tallvid
Education and Information Technologies 21 (3), 503-519, 2016
682016
En egen dator som redskap för lärande: utvärdering av projektet En-till-en i två grundskolor i Falkenbergs kommun: delrapport 1
H Hallerström, M Tallvid
Sociology of Law, Lund University, 2008
42*2008
Exploring the relationship between sanctioned and unsanctioned laptop use in a 1: 1 classroom
M Tallvid, J Lundin, L Svensson, B Lindström
402015
En egen dator i skolarbetet-redskap för lärande?: utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun: delrapport 2
M Tallvid, H Hallerström
Falkenbergs kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen, 2009
272009
En egen dator i skolarbetet–redskap för lärande
M Tallvid, H Hallerström
Falkenberg: Falkenbergs kommun. Barn-och utbildningsförvaltningen …, 2009
202009
Using TPACK for analysing teachers’ task design–understanding change in a 1: 1-laptop setting
M Tallvid, J Lundin, B Lindström
Society for information technology & teacher education international …, 2012
142012
1: 1 i klassrummet: Analyser av en pedagogisk praktik i förändring [1: 1 in the classroom: Analyses of a pedagogical practice in change]
M Tallvid
Gothenburg Sweden: University of Gothenburg, 2015
112015
One laptop on each desk: teaching methods in technology rich classrooms
C Player-Koro, M Tallvid
Seminar. net 11 (3), 2015
102015
Utvärderingsstudie av Jönköping kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna
C Player-Koro, M Tallvid, B Lindström
Preliminär Slutrapport [Evaluation study of Jönköping municipality's …, 2014
92014
En-till-En
M Tallvid
Falkenbergs väg till framtiden, 2010
92010
En egen dator som redskap för lärande: utvärdering av projektet “En-till-en” i två grundskolor i Falkenbergs kommun: delrapport 2
M Tallvid, H Hallerström
Falkenbergs kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen, 2009
42009
Traditional teaching with digital technology
C Player-Koro, M Tallvid, B Lindström
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2014
32014
Teachers’ arguments for NOT using laptops in the 1: 1 classroom
M Tallvid, B Lindstrom, J Lundin
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2014
32014
Challenges in Mathematics Teachers' Introduction to a Digital Textbook: Analyzing Contradictions
M Utterberg, M Tallvid, J Lundin, B Lindström
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 38 (4), 337-359, 2019
2019
Digital textbooks in mathematics education: teachers as active end-users and participants in design solutions
L Utterberg, Tallvid
ICERI 2017, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17