Seuraa
Johanna Peltoniemi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Transnational political engagement and emigrant voting
J Peltoniemi
Journal of Contemporary European Studies 26 (4), 392-410, 2018
312018
On the Borderlines of Voting: Finnish emigrants’ transnational identities and political participation
J Peltoniemi
Tampere University Press, 2018
272018
Missing links in migrant enfranchisement studies
S Umpierrez de Reguero, V Finn, J Peltoniemi
Journal of Ethnic and Migration Studies 49 (10), 2473-2499, 2023
172023
Distance as a cost of cross-border voting
J Peltoniemi
Research on Finnish Society 9 (1), 19-32, 2016
142016
Distance and trust: an examination of the two opposing factors impacting adoption of postal voting among citizens living abroad
M Nemčok, J Peltoniemi
Political Behavior 45 (2), 419-443, 2023
122023
External Voting Rights from a Citizen Perspective–Comparing Resident and Non‐resident Citizens' Attitudes towards External Voting
S Himmelroos, J Peltoniemi
Scandinavian Political Studies 44 (4), 463-486, 2021
112021
Overseas voters and representational deficit: Regional representation challenged by emigration
J Peltoniemi
Representation 52 (4), 295-309, 2016
112016
Äänen pitkä matka: Ulkosuomalaisten matala äänestysaktiivisuus ja joustavien äänestysmenetelmien merkitsevyys.
J Peltoniemi
Politiikka 57 (4), 2015
82015
Sosiaalipoliittiset toimet koronapandemian aikana vuonna 2020: Vertailututkimus Suomesta ja 12 muusta OECD-maasta
P Mäntyneva, EL Ketonen, J Peltoniemi, H Aaltonen, H Hiilamo
Sosiaali-ja terveysministeriö, 2021
72021
Signed, sealed, and delivered with trust: Non-resident citizens’ experiences of newly adopted postal voting
H Wass, J Peltoniemi, M Weide, M Nemčok
Frontiers in Political Science 3, 692396, 2021
72021
Hallitusohjelman mukaisten sosiaaliturvan leikkausten vaikutukset vuoteen 2027
H Hiilamo, M Kivipelto, P Moisio, S Mukkila, E Nykänen, J Ollonqvist, ...
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2023
62023
With pulling ties, electoral participation flies: Factors mobilising turnout among non-resident Finnish voters
J Peltoniemi, M Nemčok, H Wass
European Political Science 22 (1), 83-100, 2023
52023
Voting From Abroad
J Peltoniemi, I Ciornei, S Himmelroos
Frontiers in Political Science 3, 816260, 2022
42022
Parlamentissa vai ulkona? Ulkosuomalaisten poliittinen representaatio.
J Peltoniemi
Politiikka 58 (2), 2016
42016
Introduction: Non-residents’ participation in the homeland arena from a European perspective
SU de Reguero, J Peltoniemi
European Political Science 22 (1), 1-9, 2023
32023
Säästötoimet osuvat pienituloisiin: Hallitus tavoittelee talouden tasapainottamisen lisäksi sosiaalipolitiikan suunnanmuutosta
J Ollonqvist, H Hiilamo, P Moisio, S Mukkila, J Peltoniemi, J Tervola, ...
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2023
32023
Kotini on vaalikoppini: joustavien äänestysmuotojen merkitys yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle
J Peltoniemi, M Weide, H Wass
Oikeusministeriö, 2020
32020
Kirjeääni matkalla maailmalta: Ulkosuomalaisten poliittisen osallisuuden toteutuminen
J Peltoniemi, H Lahtinen, H Wass
32019
Report on political participation of mobile EU citizens: Finland
J PELTONIEMI
32018
How to run pandemic-sustainable elections: Lessons learned from postal voting
H Wass, J Peltoniemi, M Weide, M Nemčok
OSF, 2021
22021
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20