Anne Virtanen
Anne Virtanen
Senior Researcher (PhD); University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Experiencing art: the influence of expertise and painting abstraction level
E Pihko, A Virtanen, VM Saarinen, S Pannasch, L Hirvenkari, ...
Frontiers in human neuroscience 5, 94, 2011
1512011
Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences
A Virtanen, P Tynjälä, A Eteläpelto
Journal of Education and Work 27 (1), 43-70, 2014
1192014
Developing social competence and other generic skills in teacher education: applying the model of integrative pedagogy
P Tynjälä, A Virtanen, U Klemola, E Kostiainen, H Rasku-Puttonen
European Journal of Teacher Education 39 (3), 368-387, 2016
972016
Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students’ experiences
A Virtanen, P Tynjälä
Teaching in Higher Education, 2018
872018
Constraints and challenges on learning and construction of identities at work
K Collin, S Paloniemi, A Virtanen, A Eteläpelto
Vocations and Learning 1 (3), 191-210, 2008
682008
Students' Experiences of Workplace Learning in Finnish VET.
A Virtanen, P Tynjala
European journal of vocational training 44 (2), 199-213, 2008
582008
Field-specific educational practices as a source for students’ vocational identity formation
A Virtanen, P Tynjälä, ML Stenström
Emerging perspectives of workplace learning, 17-34, 2008
522008
The stoichiometry of particulate nutrients in Lake Tanganyika–implications for nutrient limitation of phytoplankton
M Järvinen, K Salonen, J Sarvala, K Vuorio, A Virtanen
Hydrobiologia 407, 81-88, 1999
461999
Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa–opiskelijoiden näkökulma
A Virtanen, P Tynjälä
Yliopistopedagogiikka 20 (2), 2-10, 2013
432013
Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students
A Virtanen, P Tynjälä, K Collin
Vocations and learning 2 (3), 153, 2009
422009
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä
K Collin, S Paloniemi, E Pantzar, UM Valleala, A Virtanen, J Leskelä, ...
Jyväskylä: PS-kustannus, 2007
382007
Työssäoppiminen Keski-Suomessa
P Tynjälä, A Virtanen, S Valkonen
Taitava Keski-Suomi-tutkimus. Osa I. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen …, 2005
382005
Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä
A Virtanen
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 2013
282013
Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa
A Virtanen, K Collin
Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.) Työ, identiteetti …, 2007
252007
Examining pre‐service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge as evolving knowledge domains: A longitudinal approach
T Valtonen, E Sointu, J Kukkonen, K Mäkitalo, N Hoang, P Häkkinen, ...
Journal of Computer Assisted Learning 35 (4), 491-502, 2019
222019
Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana
A Virtanen, P Tynjälä, ML Stenström
Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Koulutuksen ja työelämän näkökulmia …, 2010
182010
Skill learning at work: investigations into student experiences of on-the-job learning
P Tynjälä, A Virtanen
Learning the skills. Special edition of the Finnish Journal of Vocational …, 2005
172005
Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä [Students’ workplace learning in Finnish vocational education and training]
A Virtanen
Jyväskylä studies in education, psychology and social research,(473 …, 2013
162013
Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen
J Penttilä, A Virtanen
Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat. Opiskelijajärjestöjen …, 2009
162009
Mitä ilmastonmuutos merkitsee ja mitä tulisi tehdä
A Virtanen
Teoksessa: Virtanen, A. & Rohweder, L.(2011) Ilmastonmuutos käytännössä …, 2011
142011
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20