Ewelina Zarzycka
Ewelina Zarzycka
phd, University of Lodz, Managment Faculty, Accounting Depratment
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uni.lodz.pl
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy
E Zarzycka
152016
Performance measurement of public benefit organizations on the basis of information from financial statements and its influence on their results
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 68 (124), 147-160, 2012
122012
Financial and non-financial factors motivating individual donors to support public benefit organizations
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Comparative Economic Research 18 (1), 131-152, 2015
92015
Lean w procesach operacyjnych
M Michalak, E Zarzycka
Lean Accounting. Integralny element lean management 1, 150, 2012
9*2012
Wpływ informacji prezentowanych w sprawozdaniach na zdolność do pozyskania finansowania przez organizacje pożytku publicznego
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 63 (119), 185-210, 2011
92011
Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce--czy dane finansowe mają znaczenie?
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 74 (130), 2014
72014
Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości–wyzwania dla praktyki i badań naukowych
E Zarzycka, M Michalak
Studia i Prace Kolegium 183, 2013
72013
Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 137-154, 2015
62015
Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Polsce
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 215-233, 2014
62014
Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania Selected findings of a survey research
A Almasan, C Circa, E Zarzycka, J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 41-64, 2016
52016
Rola i funkcje specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w warunkach zintegrowanych systemów informatycznych–badania własne przedsiębiorstw w Polsce
E Zarzycka
„Współczesne nurty badawcze w rachunkowości”, red. I. Sobańska, P. Kabalski …, 2012
52012
Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce.
I Sobańska, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 87 (143), 2016
42016
Measuring the Performance of Local Government Entities and Analysis of their Managers’ and Personnel’s Information Needs in the Context of New Public Management
E Zarzycka, M Michalak
Comparative Economic Research 16 (2), 123-147, 2013
42013
Lean w procesach operacyjnych [w:] I. Sobańska (red.)
M Michalak, E Zarzycka
Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w …, 2013
42013
Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 141-156, 2013
42013
Implementation of an ERP package and its effect on the management accounting system: Author's own research into enterprises in Poland
E Zarzycka
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 8 (3), 85-96, 2012
42012
Konwergencja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle badań ankietowych
P Kabalski, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81-94, 2018
32018
Education in the area of management accounting/controlling in Poland and Germany
E Zarzycka, J Dobroszek
Social Sciences 87 (1), 74-88, 2015
32015
Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonań w kontekście New Public Management–ujęcie instytucjonalne
E Zarzycka, M Michalak
Zarządzanie Publiczne 4 (26), 5-9, 2013
32013
Finansowe i niefinansowe czynniki motywujące darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych do finansowania organizacji pożytku publicznego
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zarządzanie Publiczne, 2013
32013
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20