Ewelina Zarzycka
Ewelina Zarzycka
phd, University of Lodz, Managment Faculty, Accounting Depratment
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uni.lodz.pl
NimikeViittauksetVuosi
Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy
E Zarzycka
142016
Performance measurement of public benefit organizations on the basis of information from financial statements and its influence on their results
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 68 (124), 147-160, 2012
122012
Wpływ informacji prezentowanych w sprawozdaniach na zdolność do pozyskania finansowania przez organizacje pożytku publicznego
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 63 (119), 185-210, 2011
92011
Financial and non-financial factors motivating individual donors to support public benefit organizations
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Comparative Economic Research 18 (1), 131-152, 2015
82015
Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce--czy dane finansowe mają znaczenie?
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 74 (130), 2014
72014
Lean w procesach operacyjnych
M Michalak, E Zarzycka
Lean Accounting. Integralny element lean management 1, 150, 2012
7*2012
Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości–wyzwania dla praktyki i badań naukowych
E Zarzycka, M Michalak
STUDIA I PRACE Kolegium, 183, 2013
62013
Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 137-154, 2015
52015
Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Polsce
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 215-233, 2014
52014
Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania Selected findings of a survey research
A Almasan, C Circa, E Zarzycka, J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 41-64, 2016
42016
Lean w procesach operacyjnych [w:] I. Sobańska (red.)
M Michalak, E Zarzycka
Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w …, 2013
42013
Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 141-156, 2013
42013
Rola i funkcje specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w warunkach zintegrowanych systemów informatycznych–badania własne przedsiębiorstw w Polsce
E Zarzycka
„Współczesne nurty badawcze w rachunkowości”, red. I. Sobańska, P. Kabalski …, 2012
42012
Implementation of an ERP package and its effect on the management accounting system: Author's own research into enterprises in Poland
E Zarzycka
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 8 (3), 85-96, 2012
42012
Konwergencja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle badań ankietowych
P Kabalski, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81-94, 2018
32018
Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce.
I Sobańska, E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 87 (143), 2016
32016
Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonań w kontekście New Public Management–ujęcie instytucjonalne
E Zarzycka, M Michalak
Zarządzanie Publiczne 4 (26), 5-9, 2013
32013
Finansowe i niefinansowe czynniki motywujące darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych do finansowania organizacji pożytku publicznego
H Waniak-Michalak, E Zarzycka
Zarządzanie Publiczne, 2013
32013
Teoria strukturacji Anthony’ego Giddensa i jej wykorzystanie w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej
E Zarzycka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 147-161, 2013
32013
Management Accountant's Role and Functions in the Enterprise Resource Planning Environment-Author's Own Research into Enterprises in Poland
E Zarzycka
Comparative Economic Research 15 (2), 47-64, 2012
32012
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20