Anneli Sarja
Anneli Sarja
Senior Researcher, University of Jyväskylä
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life
P Tynjälä, J Välimaa, A Sarja
Higher Education 46 (2), 147-166, 2003
3222003
A comparative analysis of primary teacher professionalism in England and Finland
R Webb*, G Vulliamy, S Hämäläinen, A Sarja, E Kimonen, R Nevalainen
Comparative Education 40 (1), 83-107, 2004
2232004
Pressures, rewards and teacher retention: A comparative study of primary teaching in England and Finland
R Webb, G Vulliamy, S Hämäläinen, A Sarja, E Kimonen, R Nevalainen
Scandinavian Journal of Educational Research 48 (2), 169-188, 2004
1292004
Professional learning communities and teacher well‐being? A comparative analysis of primary schools in England and Finland
R Webb, G Vulliamy, A Sarja, S Hämäläinen, PL Poikonen
Oxford Review of Education 35 (3), 405-422, 2009
1262009
Dialogioppiminen pienryhmassa. Opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon opettajankoulutuksessa.
A Sarja
922002
Mentorointi uusien opettajien tueksi
H Jokinen, A Sarja
Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen …, 2006
522006
From university to working life: mentoring as a pedagogical challenge
M Saarnivaara, A Sarja
Journal of Workplace Learning, 2007
372007
Dialogioppiminen opetuksen ohjaustilanteissa
A Sarja
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 26 (1995): 4, 1995
301995
Globalization and leadership and management: a comparative analysis of primary schools in England and Finland
R Webb, G Vulliamy, A Sarja, S Hämäläinen
Research Papers in Education 21 (4), 407-432, 2006
232006
Distributed pedagogical leadership and generative dialogue in educational nodes
AK Jäppinen, A Sarja
Management in Education 26 (2), 64-72, 2012
222012
Dialogioppiminen pienryhmässä
A Sarja
Opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon …, 2000
222000
Data analysis method for evaluating dialogic learning
S Janhonen, A Sarja
Nurse Education Today 20 (2), 106-115, 2000
212000
Methodological reflections: Supervisory discourses and practice-based learning
A Sarja, S Janhonen
Teaching in Higher Education 14 (6), 619-630, 2009
202009
Luokanopettajan työ koulutuspolitiikan pyörteissä Suomessa ja Englannissa
R Webb, G Vulliamy, A Sarja, E Kimonen, R Nevalainen, S Hämäläinen
Teoksessa S. Hämäläinen,(toim.) Opettajaprofession muutos ja …, 2004
142004
Luokanopettajien työn paineet, palkitsevuus ja työssä pysyminen Suomessa ja Englannissa
R Webb, G Vulliamy, A Sarja, E Kimonen, R Nevalainen, S Hämäläinen
Teoksessa S. Hämäläinen (toim.) Opettajaprofession muutos ja …, 2004
122004
Yhteisöllisyys oppimisen tukena laatuyksiköissä
A Sarja, G Knubb-Manninen
Teoksessa G. Knubb-Manninen (toim.) Laadun tekijät–havaintoja yliopisto …, 2003
122003
Rewards, changes and challenges in the role of primary headteachers/principals in England and Finland
R Webb, G Vulliamy, A Sarja, S Hämäläinen, PL Poikonen
Education 3-13 40 (2), 145-158, 2012
112012
Emerging identity of Finnish nurse teachers: Student teachers’ narratives in a group exam
S Janhonen, A Sarja
Nurse Education Today 25 (7), 550-555, 2005
112005
Jaettu asiantuntijuus vuorovaikutustyössä
A Sarja
Koivisto, K., Latvala, E., Vanhanen-Nuutinen, L. & Vuokila-Oikkonen, P. 2011 …, 2011
102011
Ohjausdialogi, yhteisöllisyys ja opetustyö
A Sarja
Teoksessa Taajamo, M. & Puukari, S.(toim.) Monikulttuurisuus ja …, 2007
72007
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20