Seuraa
Pekka Sulkunen
Pekka Sulkunen
Professor emeritus of Sociology, University of Helsinki
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Suomalainen elämä
JP Roos
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987
6431987
The SAGE handbook of social research methods
P Alasuutari, J Brannen, L Bickman
Sage, 2008
6402008
Alcohol, Society, and the State. 1-a Comparative Study of Alcohol Control
K Mäkelä, B Walsh, P Sulkunen, E Single, R Room
Addiction Research Foundation, Toronto, Ontario, Canada, 1981
3771981
Elämäntavasta elämäkertaan
JP Roos
Tutkijaliitto, 1988
3561988
Ryhmähaastattelujen analyysi
P Sulkunen
Teoksessa K. Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta …, 1990
3331990
Consumption: A sociological analysis
A Warde
Springer, 2016
2302016
Consuming health
S Henderson, A Petersen
The commodification of health, London/New York, 2002
2192002
Johdatus sosiologiaan-käsitteitä ja näkökulmia
P Sulkunen
WSOY, 1998
2071998
The saturated society: Governing risk & lifestyles in consumer culture
P Sulkunen
The Saturated Society, 1-224, 2009
2062009
The saturated society: Governing risk & lifestyles in consumer culture
P Sulkunen
The Saturated Society, 1-224, 2009
2062009
The saturated society: Governing risk & lifestyles in consumer culture
P Sulkunen
The Saturated Society, 1-224, 2009
1972009
The saturated society: Governing risk & lifestyles in consumer culture
P Sulkunen
The Saturated Society, 1-224, 2009
1972009
Setting limits: Gambling, science and public policy—Summary of results
P Sulkunen, TF Babor, J Cisneros Örnberg, M Egerer, M Hellman, ...
Addiction 116 (1), 32-40, 2021
1822021
Society made visible-on the cultural sociology of Pierre Bourdieu
P Sulkunen
Acta sociologica 25 (2), 103-115, 1982
1781982
Intensive culture: Social theory, religion & contemporary capitalism
SM Lash
Intensive Culture, 1-256, 2010
1762010
Projektiyhteiskunta ja uusi yhteiskuntasopimus
P Sulkunen
Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia, 17-38, 2006
1762006
Semiotic theory on qualitative interviewing using stimulus texts
J Törrönen
Qualitative research 2 (3), 343-362, 2002
1672002
Todellisuuden ymmärrettävyys ja diskurssianalyysin rajat
P Sulkunen
Teoksessa P. Sulkunen & J. Törrönen (toim.) Semioottisen sosiologian …, 1997
1621997
Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia
K Rantala, P Sulkunen
Gaudeamus, 2006
1512006
DRINKING PATTERNS AND THE LEVEL OF ALCOHOL CONSUMPTION AN INTERNATIONAL OVERVIEW.
P Sulkunen
1451976
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20