Seuraa
Jaana Vuori
Jaana Vuori
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uef.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa
J Vuori
Tampere University Press, 2001
3432001
Laadullinen sisällönanalyysi
J Vuori
Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja, 2021
2092021
Äitiyden ainekset
J Vuori
Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäjillä, 39-63, 2003
1612003
Perhetyön tieto ja kritiikki
R Nätkin, J Vuori
Perhetyön tieto, 7-39, 2007
1542007
Men’s choices and masculine duties: Fathers in expert discussions
J Vuori
Men and masculinities 12 (1), 45-72, 2009
1372009
Isyyden mallit ja isien valinnat
J Vuori
Isäkirja. Mies, vanhemmuus ja sukupuoli., 29-63, 2004
1312004
Perhetyön tieto
J Vuori, R Nätkin
Vastapaino, 2007
1162007
Tutkimusetiikka ihmistieteissä
J Vuori
Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja, 2021
1032021
Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja
J Vuori
Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 16, 2021, 2021
982021
Laadullinen sisällönanalyysi. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
J Vuori
712021
Kotouttaminen arjen kansalaisuuden rakentamisena
J Vuori
612015
Erot, kuuluminen ja osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa
S Keskinen, J Vuori
Monikulttuurisuuden sukupuoli: kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa, 2012
582012
Äitiys sukupuolikysymyksenä
J Vuori
Käsikirja sukupuoleen, 109-120, 2010
582010
Guiding migrants to the realm of gender equality
J Vuori
Complying With Colonialism, 207-224, 2016
512016
Arjen kansalaisuus, sukupuoli ja kotouttamistyö
J Vuori
Monikulttuurisuuden sukupuoli: kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa, 2012
492012
Johdanto
K Koskinen, J Vuori, AK Leminen
Asioimistulkkaus: Monikielisen yhteiskunnan arkea, 7-28, 2018
472018
Sukupuolen ja seksuaalisuuden retorinen analyysi
J Vuori
Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta, 93-117, 2004
352004
Tutkimusetiikka ihmistieteissä. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
J Vuori
342022
Monikulttuurisuuden sukupuoli: kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa
S Keskinen, J Vuori, A Hirsiaho
Tampere University Press, 2012
322012
Äidit, isät ja ammattilaiset: Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa [Mothers, fathers and professionals: Gender, repetition and variety in expert texts]
J Vuori
Tampere University Press, 2001
212001
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20