Merja Koskela
Merja Koskela
Professor of Applied Linguistics, University of Vaasa
Verified email at uva.fi - Homepage
TitleCited byYear
Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä
A Nuopponen
AFinLAn vuosikirja, 2003
422003
The rhetorical structure of editorials in English, Swedish and Finnish business newspapers
H Katajamaki, M Koskela
Teoksessa Proceedings of the 5th International Aelfe Conference, 215-19, 2006
332006
Tema och rema i vetenskaplig och populärvetenskaplig text
M Koskela
Universitas Wasaensis, 1996
261996
Same, same, but different: Intertextual and interdiscursive features of communication strategy texts
M Koskela
Discourse & Communication 7 (4), 389-407, 2013
182013
Mot klarspråk på nätet? Dubbel rekontextualisering på skattemyndigheternas webbplatser
M Koskela
Medborgare och myndigheter, 52, 2009
152009
Kuvallisen käänteen kielellisellä puolella–pitäisikö kuvan kiinnostaa kielentutkijaa
M Koskela
Kuvia analysoimaan. Kuva-analyysin malleja ja sovelluksia. Kuva-analyysin …, 2005
122005
Inference in science and popular science
M Koskela
Culture and Styles in Academic Discourse, 343-355, 1997
91997
Lokalisoinnin käsitteestä
L Salmi
Teoksessa Heli Katajamäki, Merja Koskela & Suvi Isohella (toim.). Lukija-ja …, 2007
82007
Svenska som filosofins språk
M Koskela
Vaasan yliopisto, 2000
82000
From Slow Repetition to Awkward Omission: Economic, Efficient, and Precise Language Use in Bilingual Formal Meetings
M Koskela, P Nina
Multilingua 35 (3), 251–275, 2016
72016
Kieli ja asiantuntijuus
M Koskela, N Pilke
AFinLAn vuosikirja, 2003
72003
Hur blev atomistiskt rena prov absolut rena ytor?–En jämförelse mellan vetenskapens och populärvetenskapens uttryckssätt
M Koskela, N Puuronen
LSP and Theory of Translation. VAKKI Symposium XV, 117-130, 1995
71995
Ammattikielisten tekstien tutkimisesta–esimerkkinä tilintarkastuskertomus
M Koskela, H Katajamäki
Teoksessa Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä …, 2012
62012
Klarspråk för skattebetalare–mottagaranpassning på finska och svenska skattemyndigheters webbsidor
M Koskela
Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXV, 156-65, 2005
62005
Veroviranomaiset verkossa: lähettäjäkeskeisestä vastaanottaja-keskeiseen viestintään?
M Koskela
AFinLAn vuosikirja, 2005
62005
Ways of representing specialized knowledge in Finnish and Swedish science Journalism.
M Koskela
LSP and professional communication (2001-2008) 2 (1), 2002
62002
Ekosysteemit ja verkostojen parviäly
K Valkokari, J Salminen, A Rajala, M Koskela, K Kaunisto, T Apilo
Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja. VTT Technology 152, 2014
52014
Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus.–Esa Lehtinen, Sirkku Aaltonen, Merja Koskela, Elina Nevasaari & Mariann Skog …
H Dufva, M Aro, M Suni, OP Salo
52011
Valtionhallinnon tekstilajiketjujen intertekstuaalisuuden piirteitä
M Koskela
Erikoiskielet, käännösteoria ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXVIII …, 2008
52008
Kieli objektina–miten lapset mieltävät kielen?–Merja Koskela & Nina Pilke (toim.), Kieli ja asiantuntijuus s. 295− 315
H Dufva, M Riikka‒Aro
AFinLAn vuosikirja, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20