Follow
Juha Honkaniemi
Title
Cited by
Cited by
Year
Forest disturbances under climate change
R Seidl, D Thom, M Kautz, D Martin-Benito, M Peltoniemi, G Vacchiano, ...
Nature climate change 7 (6), 395-402, 2017
20302017
Globally consistent climate sensitivity of natural disturbances across boreal and temperate forest ecosystems
R Seidl, J Honkaniemi, T Aakala, A Aleinikov, P Angelstam, M Bouchard, ...
Ecography 43 (7), 967-978, 2020
1052020
Norway spruce at the trailing edge: the effect of landscape configuration and composition on climate resilience
J Honkaniemi, W Rammer, R Seidl
Landscape ecology 35, 591-606, 2020
692020
Effects of wood decay by Heterobasidion annosum on the vulnerability of Norway spruce stands to wind damage: a mechanistic modelling approach
J Honkaniemi, M Lehtonen, H Väisänen, H Peltola
Canadian Journal of Forest Research 47 (6), 777-787, 2017
412017
Interaction of disturbance agents on Norway spruce: A mechanistic model of bark beetle dynamics integrated in simulation framework WINDROT
J Honkaniemi, R Ojansuu, R Kasanen, K Heliövaara
Ecological Modelling 388, 45-60, 2018
192018
Hmodel, a Heterobasidion annosum model for even-aged Norway spruce stands
J Honkaniemi, R Ojansuu, T Piri, R Kasanen, M Lehtonen, H Salminen, ...
Canadian Journal of Forest Research 44 (7), 796-809, 2014
162014
Functional traits and climate drive interspecific differences in disturbance‐induced tree mortality
J Barrere, B Reineking, T Cordonnier, N Kulha, J Honkaniemi, ...
Global Change Biology, 2023
102023
Financial incentives to perform stump treatment against Heterobasidion root rot in Norway spruce dominated forests, the case of Finland
J Honkaniemi, A Ahtikoski, T Piri
Forest Policy and Economics 105, 1-9, 2019
102019
From mycelia to mastodons–a general approach for simulating biotic disturbances in forest ecosystems
J Honkaniemi, W Rammer, R Seidl
Environmental Modelling & Software 138, 104977, 2021
92021
Modelling the mechanisms behind the key epidemiological processes of the conifer pathogen Heterobasidion annosum
J Honkaniemi, T Piri, M Lehtonen, J Siipilehto, J Heikkinen, R Ojansuu
Fungal Ecology 25, 29-40, 2017
92017
Competition‐induced tree mortality across Europe is driven by shade tolerance, proportion of conspecifics and drought
N Kulha, J Honkaniemi, J Barrere, S Brandl, T Cordonnier, KT Korhonen, ...
Journal of Ecology 111 (10), 2310-2323, 2023
32023
Integrating mechanistic disturbance models and stand dynamics of Norway spruce
J Honkaniemi
University of Helsinki, 2017
32017
6. Metsätuhot
J Hantula, J Honkaniemi, M Koivula, J Matala, J Siitonen
Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus: Synteesiraportti, 2022
22022
Metsän tuhoriskit ja niiden hallinta
J Honkaniemi, S Huuskonen
Metsänkasvatus-menetelmät ja kannattavuus/Ed. Huuskonen, S., Hynynen, J …, 2014
22014
Modeling Natural Disturbances in Boreal Forests
R Seidl, MJ Fortin, J Honkaniemi, M Lucash
Boreal Forests in the Face of Climate Change: Sustainable Management, 591-612, 2023
12023
Metsätuholain arvioinnin jatkoselvitys: Kuorellisen puutavaran poiskuljetus ja männiköiden kantokäsittely turvemailla
T Ylioja, A Ahtikoski, P Anttila, S Haikarainen, J Honkaniemi, J Laitila, ...
Luonnonvarakeskus, 2021
12021
Tuleeko Suomeen uusia sieni-ja hyönteislajeja?
J Honkaniemi
Metsänkasvatus-menetelmät ja kannattavuus/Ed. Huuskonen, S., Hynynen, J …, 2014
12014
How do Interactions between Fire and Biotic Disturbances influence Forest Carbon and Communities in Interior Alaska?
K Hayes, W Hansen, JF Johnstone, J Honkaniemi, K Albrich
AGU23, 2023
2023
Metsätuhojen kokonaisvaltainen arviointi: METKOKA-hankkeen loppuraportti
J Hantula, A Ahtikoski, J Honkaniemi, O Huitu, M Härkönen, J Kaitera, ...
Luonnonvarakeskus, 2023
2023
Metsätuhoja vai luontaisia häiriöitä–miten käsitellä häiriödynamiikkaa suomen kielellä?
N Kulha, J Honkaniemi
Finnish Society of Forest Science, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20