Seuraa
Laura Eilola
Laura Eilola
postdoctoral researcher, Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
The smartphone as a personal cognitive artifact supporting participation in interaction
LE Eilola, NS Lilja
The Modern Language Journal 105 (1), 294-316, 2021
232021
Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa
L Eilola
112020
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet
N Lilja, L Eilola, AK Jokipohja, T Tapaninen
Vastapaino, 2022
62022
Tietoa antavan tekstin ymmärrettävyys aikuisten alkeistason S2-oppijoiden näkökulmasta
L Kananen, S Tuisku
42014
Johdanto: Aikuisten maahanmuuttajien arki ja suomen kieli
N Lilja, L Eilola, AK Jokipohja, T Tapaninen
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: suomen kielen …, 2022
32022
Loppukaneetit: suomen kielen oppimisen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista
N Lilja, L Eilola, AK Jokipohja, T Tapaninen
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen …, 2022
22022
Aikuiset suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi
L Kananen
Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10 (6), 2019
22019
Aikuisten luku-ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopiskelijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa
L Eilola
Tampereen yliopisto, 2023
12023
Kahvi mukaan: Kielellisten ilmausten ja eleiden yhteispeli pedagogisen torikokeilun jälkipuintivaiheessa
L Eilola, T Tapaninen
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen …, 2022
12022
Torilla tavataan: Pedagogisen kokeilun valmistautumisvaihe
L Eilola, T Tapaninen
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen …, 2022
12022
Aikuisten suomen kielen ja luku-ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa
L Eilola
Puhe ja kieli, 63-88, 2023
2023
A Nordic model for supporting language learning in everyday contexts
N Lilja, SW Eskildsen, J Wagner, L Eilola, AK Jokipohja, J Gudmundsen, ...
Fast track to vision 2030, 137-141, 2023
2023
The design of requests by adult L2 users with emergent literacy
L Eilola
Classroom Discourse 14 (2), 167-191, 2023
2023
Aikuisten kielenoppijoiden vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luokkahuoneen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä
N Lilja, L Eilola, AK Jokipohja, A Piirainen-Marsh
AFinLA-teema, 2023
2023
A Nordic model for supporting language learning in everyday contexts
S Eskildsen, J Wagner, L Eilola, AK Jokipohja, J Gudmundsen, ...
Fast Track to, 137, 0
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–15