Krzysztof Wrzosek
Title
Cited by
Cited by
Year
Mining waste management in the Baltic Sea Region
M Cała, B Bert Allard, W Andrusikiewicz, M Bäckström, T Bilstad, ...
Min-Novation project. Kraków: Wyd. AGH, 2013
112013
Zmiana technologii składowania odpadów w procesie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
P Stefanek, K Wrzosek
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015
42015
Surface tailings disposal at the Żelazny Most TSF, today and into the future
P Stefanek, J Engels, K Wrzosek, P Sobiesak, M Zalewski
Proceedings of the 20th International Seminar on Paste and Thickened …, 2017
22017
Żelazny Most-fakty i mity
K Wrzosek, J Matuszewski, J Stasierski
Gospodarka wodna, 366-369, 2011
22011
Wykorzystanie trójwymiarowej analizy stateczności jako narzędzia wspomagania projektowania zapory w zmiennych warunkach geologicznych i morfologicznych
P Popielski, J Stasierski, K Wrzosek
Czasopismo Techniczne. Środowisko 108 (3-Ś), 137--155, 2011
22011
Reduction of the Warta River flow caused by seepage from river bed, during additional discharge from Jeziorsko Reservoir
Z Walczak, Z Sroka, W Tschuschke, P Stefanek, K Wrzosek
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 16 (4), 217, 2017
12017
Straty filtracyjne zrzutów ze zbiornika Jeziorsko zasilających przepływy niżówkowe Warty
Z Walczak, Z Sroka, W Tschuschke, P Stefanek, K Wrzosek
Acta Sci Pol Form Circum 16 (4), 217-232, 2017
12017
Zagadnienie stateczności zapór w bieżącej ocenie stanu technicznego i projektowanej rozbudowie OUOW Żelazny Most
K Wrzosek, J Stasierski, M Dmytrow, P Stefanek
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015
12015
Metoda szacowania podatności masywów gruntowych na upłynnienie na przykładzie osuwiska zapory ziemnej i zbiornika odpadów górniczych
M Dmytrow, J Stasierski, K Wrzosek
Czasopismo Techniczne. Środowisko 108 (3-Ś), 11--26, 2011
12011
Wpływ temperatury strumienia wody na parametry uderzenia hydraulicznego w przewodach z tworzyw sztucznych
K Wrzosek
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 1999
11999
Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo
T Kolerski, K Wrzosek, P Sobiesak, K Polak
Gospodarka Wodna, 2020
2020
Stopień Wodny Siarzewo-lokalizacja i rozwiązania techniczne
K Wrzosek, K Jurek, M Górniak-Ziemkowska, P Sobiesak, M Puchała
Gospodarka Wodna, 2020
2020
Assessment of load bearing capacity of tailings deposited in a wet disposal dump required for paste deposition
W Tschuschke, S Gogolik, M Wróżyńska, W Świdziński, K Wrzosek
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 2017
2017
Wykorzystanie dofinansowania ZUS w mikroprzedsiębiorstwie
K Wrzosek
Promotor BHP, 2016
2016
Katastrofa zapory składowiska odpadów górniczych Mount Polley - przyczyny, przebieg i wnioski
SJ 32. Lewandowski R, Wrzosek Krzysztof
Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne - eksploatacja budowli …, 2015
2015
Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most - stan obecny i plan rozbudowy
KW W Świerczyński , A Serwicki , P Stefanek
Konsulting Polski: kwartalnik naukowo-techniczny Towarzystwa Konsultantów …, 2015
2015
Bezpieczna rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
KW P. Zieliński , W. Świerczyński , P. Stefanek
Biznes & Ekologia, 48-51, 2013
2013
Mining waste management in the Baltic Sea Region: Min-Novation project
B Allard, W Andrusikiewicz, M Bäckström, T Bilstad, M Cala, M Cholewa, ...
Wydawnictwa AGH, 2013
2013
Żelazny Most-fakty i mity [Składowisko odpadów]
K Wrzosek, J Matuszewski, J Stasierski
Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12--15, 2011
2011
Bezpieczeństwo i system zarządzania składowiskiem Żelazny Most na tle innych składowisk odpadów kopalnianych
AZ Krzysztof Wrzosek
Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most 1977-2007, 133-144, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20