Seuraa
Tiina Tonteri
Tiina Tonteri
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa luke.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Metsätyypit-opas kasvupaikkojen luokitteluun
JP Hotanen, H Nousiainen, R Mäkipää, A Reinikainen, T Tonteri
Metsäkustannus., 2008
129*2008
EUNIS Habitat Classification: Expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats
M Chytrý, L Tichý, SM Hennekens, I Knollová, JAM Janssen, JS Rodwell, ...
Applied Vegetation Science 23 (4), 648-675, 2020
1212020
Forest management regulates temporal change in the cover of boreal plant species
T Tonteri, M Salemaa, P Rautio, V Hallikainen, L Korpela, P Merilä
Forest Ecology and Management 381, 115-124, 2016
762016
Species richness of boreal understorey forest vegetation in relation to site type and successional factors
T Tonteri
Annales Zoologici Fennici 31, 53-60, 1994
741994
The Finnish forest site type approach: ordination and classification studies of mesic forest sites in southern Finland
T Tonteri, JP Hotanen, J Kuusipalo
Vegetatio 87 (1), 85-98, 1990
691990
Rate of compositional turnover along gradients and total gradient length
J Oksanen, T Tonteri
Journal of Vegetation Science 6 (6), 815-824, 1995
621995
Optimal sample and plot size for inventory of field and ground layer vegetation in a mature Myrtillus type boreal spruce forest
J Jalonen, I Vanha-Majamaa, T Tonteri
Annales Botanici Fennici, 191-196, 1998
601998
Compositional gradients in the forest vegetation of Finland
T Tonteri, K Mikkola, T Lahti
Journal of Vegetation Science 1 (5), 691-698, 1990
591990
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1968–97
E Tomppo, H Henttonen, KT Korhonen, A Aarnio, A Ahola, J Heikkinen, ...
Metsäntutkimuslaitos, 1998
561998
Inter-observer variation in forest vegetation cover assessments.
T Tonteri
Suomen metsätieteellinen seura, 1990
481990
Plants in a boreal city: ecological characteristics of vegetation in Helsinki and its surroundings, southern Finland
T TONTERI, Y HAILA
Annales Botanici Fennici 27 (4), 337-352, 1990
421990
What is the potential for replacing monocultures with mixed-species stands to enhance ecosystem services in boreal forests in Fennoscandia?
S Huuskonen, T Domisch, L Finér, J Hantula, J Hynynen, J Matala, ...
Forest ecology and management 479, 118558, 2021
402021
Seedling establishment after prescribed burning of a clear-cut and a partially cut mesic boreal forest in southern Finland.
I Vanha-Majamaa, ES Tuittila, T Tonteri, R Suominen
Silva Fennica 30 (1), 31-45, 1996
401996
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1966–2000
KT Korhonen, E Tomppo, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri, ...
Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000, 495-576, 2001
362001
Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965–99
KT Korhonen, E Tomppo, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri, E Tomppo, ...
Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000, 489-566, 2000
292000
Kymen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1966–98
E Tomppo, KT Korhonen, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri, ...
Metsätieteen aikakauskirja 3B/1999, 603-681, 1999
29*1999
Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 1969-2001
E Tomppo, T Tuomainen, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri
Metsätieteen aikakauskirja 2B/2003, 169-256, 2003
252003
Lahopuu talousmetsissä valtakunnan metsien 9. inventoinnin tulosten mukaan–vertailu luonnonmetsiin
T Tonteri, J Siitonen
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 812, 57-72, 2001
242001
Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 1966–2000
E Tomppo, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri, T Tuomainen
Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001, 309-388, 2001
22*2001
Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1964–98
KT Korhonen, E Tomppo, H Henttonen, A Ihalainen, T Tonteri
Metsätieteen aikakauskirja 2B/2000, 337-441, 2000
222000
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20