Seuraa
Hannele Seeck
Hannele Seeck
Professor of Management and Organization, University of Turku
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. 3. uudistettu painos. (Management ideologies in Finland: from taylorism to the theories of innovation, 3rd revised …
H Seeck
Gaudeamus, 438 pages, 2012
587*2012
Johtamisopit Suomessa. 1 ja 2.painos (Management ideologies in Finland, first and second editions)
H Seeck
Taylorismista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus, 397 pages, 2008
562*2008
A review of employee well‐being and innovativeness: An opportunity for a mutual benefit
H Huhtala, MR Parzefall
Creativity and innovation management 16 (3), 299-306, 2007
4602007
A literature review on HRM and innovation
H Seeck, MR Diehl
Annual Meeting of Academy of Management 2013, 2013
274*2013
Employee innovativeness in organizations: A review
MR Parzefall, H Seeck, A Leppänen
Finnish Journal of Business Economics 2 (08), 165-182, 2008
1692008
A critical reading of the European Union’s social innovation policy discourse:(Re) legitimizing neoliberalism
M Fougère, B Segercrantz, H Seeck
Organization 24 (6), 819-843, 2017
1632017
Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa (Crisis and communication: management of civil crisis in public sphere)
H Huhtala, S Hakala
Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Helsinki: Gaudeamus, 2007
157*2007
Employee agency: challenges and opportunities for psychological contract theory
H Seeck, MR Parzefall
Personnel Review 37 (5), 473-489, 2008
882008
Dissemination of management into politics: Michael Porter and the political uses of management consulting
A Kantola, H Seeck
Management Learning 42 (1), 25-47, 2011
712011
Exploring the Foucauldian interpretation of power and subject in organizations
A Välikangas, H Seeck
Journal of Management & Organization 17 (6), 812-827, 2011
652011
The emancipated worker?: A Foucauldian study of power, subjectivity and organising in the information age
HMJ Huhtala
PhD thesis, London School of Economics and Political Science, Deparment of …, 2004
572004
Media events, spectacles and risky globalization: a critical review and possible avenues for future research
H Seeck, T Rantanen
Media, Culture & Society 37 (2), 163-179, 2015
482015
Organizational control: Restrictive or productive?
H Seeck, A Kantola
Journal of Management & Organization 15 (2), 241-257, 2009
472009
Ideology in management studies
H Seeck, A Sturdy, AL Boncori, M Fougère
International Journal of Management Reviews 22 (1), 53-74, 2020
342020
Kriisit ja työyhteisöt: Kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena (Workplace crisis and management: the contribution of crisis management models)
H Seeck
Finnish Institute of Occupational Health, 96 pages (Työterveyslaitos), 2009
33*2009
Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi (Crisis management and communications: the case of Nokia city water crisis)
H Seeck, H Lavento, S Hakala
Suomen kuntaliitto Acta nro 206, 284 pages (the Association of Finnish Local …, 2008
32*2008
From HRM to psychological contracting-the case of Finnish mobile content producing companies
H Seeck, MR Parzefall
The International Journal of Human Resource Management 21 (15), 2677-2693, 2010
242010
Adoption of managerial ideologies in Finnish academic management education 1960–2007
H Seeck, A Laakso
Management & Organizational History 5 (1), 37-64, 2010
232010
Johtamisopit ja niiden leviäminen (Dissemination of management ideas and ideologies) in Jukka Kiuru (ed.) Johtamisen perusteet (The fundamentals of management), Helsinki …
H Seeck
Johdatus johtamiseen, 2009
23*2009
Kirjallisuuskatsaus organisaatiokulttuuriteorioihin: mitä ne ovat ja miten niistä on keskusteltu kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä journaaleissa? (Theories of …
H Huhtala, A Laakso
Hallinnon tutkimus (Administrative Studies, peer-reviewed Finnish journal …, 2007
232007
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20