Hannele Seeck
Hannele Seeck
Professor of Management and Organization, University of Turku
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. 3. uudistettu painos. (Management ideologies in Finland: from taylorism to the theories of innovation, 3rd revised …
H Seeck
Gaudeamus, 438 pages, 2012
534*2012
Johtamisopit Suomessa. 1 ja 2.painos (Management ideologies in Finland, first and second editions)
H Seeck
Taylorismista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus, 397 pages, 2008
515*2008
A review of employee well‐being and innovativeness: An opportunity for a mutual benefit
H Huhtala, MR Parzefall
Creativity and innovation management 16 (3), 299-306, 2007
4602007
A literature review on HRM and innovation
H Seeck, MR Diehl
Annual Meeting of Academy of Management 2013, 2013
178*2013
Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa (Crisis and communication: management of civil crisis in public sphere)
H Huhtala, S Hakala
Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Helsinki: Gaudeamus, 2007
142*2007
Employee innovativeness in organizations: A review
MR Parzefall, H Seeck, A Leppänen
Finnish Journal of Business Economics 2 (08), 165-182, 2008
1362008
A critical reading of the European Union’s social innovation policy discourse:(Re) legitimizing neoliberalism
M Fougère, B Segercrantz, H Seeck
Organization 24 (6), 819-843, 2017
1162017
Employee agency: Challenges and opportunities for psychological contract theory
H Seeck, MR Parzefall
Personnel Review, 2008
792008
Dissemination of management into politics: Michael Porter and the political uses of management consulting
A Kantola, H Seeck
Management Learning 42 (1), 25-47, 2011
622011
The emancipated worker?: A Foucauldian study of power, subjectivity and organising in the information age
HMJ Huhtala
PhD thesis, London School of Economics and Political Science, Deparment of …, 2004
562004
Exploring the Foucauldian interpretation of power and subject in organizations
A Välikangas, H Seeck
Journal of Management & Organization 17 (6), 812-827, 2011
522011
Organizational control: Restrictive or productive?
H Seeck, A Kantola
Journal of Management & Organization 15 (2), 241-257, 2009
452009
Media events, spectacles and risky globalization: a critical review and possible avenues for future research
H Seeck, T Rantanen
Media, Culture & Society 37 (2), 163-179, 2015
402015
Kriisit ja työyhteisöt: Kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena (Workplace crisis and management: the contribution of crisis management models)
H Seeck
Finnish Institute of Occupational Health, 96 pages (Työterveyslaitos), 2009
24*2009
From HRM to psychological contracting-the case of Finnish mobile content producing companies
H Seeck, MR Parzefall
The International Journal of Human Resource Management 21 (15), 2677-2693, 2010
222010
Adoption of managerial ideologies in Finnish academic management education 1960–2007
H Seeck, A Laakso
Management & Organizational History 5 (1), 37-64, 2010
222010
Kriisijohtaminen ja viestint‰.: Tapaus Nokian vesikriisi.
H Seeck, H Lavento, S Hakala
Kuntaliitto, 2008
212008
Kirjallisuuskatsaus organisaatiokulttuuriteorioihin: mitä ne ovat ja miten niistä on keskusteltu kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä journaaleissa? (Theories of …
H Huhtala, A Laakso
Hallinnon tutkimus (Administrative Studies, peer-reviewed Finnish journal …, 2007
212007
Innovatiivisuus ja aikapaine tietotyössä (Innovation and time pressure in knowledge work)
MR Parzefall, H Huhtala
Työ ja ihminen työympäristötutkimuksen aikakauskirja (People and Work, peer …, 2006
20*2006
Johtamisopit ja niiden leviäminen (Dissemination of management ideas and ideologies) in Jukka Kiuru (ed.) Johtamisen perusteet (The fundamentals of management), Helsinki …
H Seeck
Johdatus johtamiseen, 2009
19*2009
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20