rauno huttunen
rauno huttunen
kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat
HLT Heikkinen
Kansanvalistusseura, 2006
7612006
Action research as narrative: Five principles for validation
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Syrjälä
Educational action research 15 (1), 5-19, 2007
311*2007
Kartta kasvatustieteen maastosta
HLT Heikkinen, R Huttunen, K Niglas, P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 36 (2005): 5, 2005
2472005
Siinä tutkija missä tekijä
H Heikkinen, R Huttunen, P Moilanen
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva: WSOY, 1999
2131999
Toiminta, tutkimus ja totuus
R Huttunen, L Kakkori, HLT Heikkinen
Teoksessa HLT Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen (toim.) Siinä tutkija …, 1999
1661999
Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografinen tutkimus
L Kakkori, R Huttunen
Teoksessa A. Saari, OJ Jokisaari & VM Värri (toim.) Ajan kasvatus …, 2014
1232014
Action research and narrative inquiry: five principles for validation revisited
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Syrjälä, J Pesonen
Educational action research 20 (1), 5-21, 2012
1182012
Opettamisen filosofia ja kritiikki
R Huttunen
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 1999
1021999
Hiljainen tieto, mentorointi ja vertaistuki
HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto …, 2008
1012008
Siinä tutkija missä tekijä: Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja
HLT Heikkinen, R Huttunen, P Moilanen
Jyväskylä: Atena, 155-186, 1999
961999
Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana
P Tynjälä, HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa P. Kalli & A. Malinen (toim.) Konstruktivismi ja realismi …, 2005
892005
Kriittinen teoria ja toimintatutkimus
R Huttunen, HLT Heikkinen
Teoksessa HLT Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen (toim.) Siinä tutkija …, 1999
811999
Totuuden ongelma
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Kakkori, P Tynjälä
Teoksessa HLT Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon …, 2006
682006
Ja tämä tarina on tosi…
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Kakkori
Narratiivisen totuuden ongelmasta. Tiedepolitiikka 4 (99), 39-52, 1999
671999
Toimintatutkimus tieteenä
HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa: HLT Heikkinen, H LT, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta …, 2006
602006
Narrative research. Voices of teachers and philosophers
R Huttunen, H Heikkinen, L Syrjälä
58*2002
This is my truth, tell me yours: some aspects of action research quality in the light of truth theories
HLT Heikkinen, L Kakkori, R Huttunen
Educational Action Research 9 (1), 9-24, 2001
562001
Critical adult education and the political‐philosophical debate between Nancy Fraser and Axel Honneth
R Huttunen
Educational Theory 57 (4), 423-433, 2007
532007
Kommunikatiivinen opettaminen: indoktrinaation kriittinen teoria
R Huttunen
SoPhi, 2003
442003
Habermas, Honneth and Education: The Significance of Jurgen Habermas's and Axel Honneth's...
R Huttunen
Lambert Academic Pub, 2009
432009
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20