Seuraa
Vesa Kanninen
Vesa Kanninen
Research Coordinator, University of Helsinki
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
The paradox of strategic spatial planning: A theoretical outline with a view on Finland
R Mäntysalo, JK Kangasoja, V Kanninen
Planning Theory & Practice 16 (2), 169-183, 2015
1022015
Bypassing Publicity for Getting Things Done: Between Informal and Formal Planning Practices in Finland
P Bäcklund, L Häikiö, H Leino, V Kanninen
Planning Practice & Research, 2017
582017
Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuuskuvat
R Sairinen, T Viinikainen, V Kanninen, A Lindholm
Gaudeamus, Helsinki, 1999
52*1999
Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja B101. Espoo: YTK. 160 s
V Kanninen, P Kontio, R Mäntysalo, M Ristimäki, ( eds)
ISBN 978-952-60-3534-5, 2010
45*2010
Defensive routines in land use policy steering in Finnish urban regions
J Hytönen, R Mäntysalo, L Peltonen, V Kanninen, P Niemi, M Simanainen
European Urban and Regional Studies 23 (1), 40-55, 2016
442016
The Strategic Incrementalism of Lahti Master Planning: Three Lessons
R Mäntysalo, J Tuomisaari, K Granqvist, V Kanninen
Planning Theory & Practice, 2019
362019
Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. Paras-ARTTU–ohjelman tutkimuksia nro 2. Suomen Kuntaliitto
R Mäntysalo, L Peltonen, V Kanninen, P Niemi, J Hytönen, M Simanainen
Acta nro 217, 2010
32*2010
Strateginen kaupunkiseutu
V Kanninen
Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena. Aalto University …, 2017
24*2017
Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnittelussa: Strategisen maankäytön suunnittelun paradoksi
R Mäntysalo, J Kangasoja, V Kanninen
Ympäristöministeriö, 2014
232014
Trading between land use and transportation planning: The Kuopio model
R Mäntysalo, V Kanninen
Urban planning as a trading zone, 57-73, 2013
192013
Kaupunkiseutujen strateginen suunnittelu
V Kanninen, I Akkila
Ympäristöministeriö, 2015
182015
Trading zone and the complexity of planning
V Kanninen, P Bäcklund, R Mäntysalo
Urban planning as a trading zone, 159-177, 2013
172013
Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt
R Mäntysalo, J Roininen, ( eds)
Esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue-ja yhdyskuntarakenteet …, 2009
17*2009
Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta
V Kanninen, A Rantanen, ( eds)
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010
162010
Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus
L Peltonen, J Tuomisaari, V Kanninen
Yhdyskuntasuunnittelu (Finnish Journal of Urban Studies) 46 (3), 11-34, 2008
162008
Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22
J Hytönen, R Mäntysalo, I Akkila, V Kanninen, P Niemi
Acta nro 241, 2012
15*2012
Kansalaisosallistumisen institutionaaliset rajat
V Kanninen, P Bäcklund
Kansalaiset kaupunkia kehittämässä, 16-33, 2017
14*2017
Valtaistetut asukkaat: Neighbourhood Planning ja asuinalueperustaisen osallistumisen rajaamisen taktiikat
P Bäcklund, V Kanninen
Alue Ja Ympäristö 44 (1), 4-16, 2015
14*2015
Restructuring of medium sized cities: lessons from the Baltic Sea Region
NB Groth, T Lang, M Johansson, V Kanninen, S Anderberg, AP Cornett
Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, KVL, 2005
12*2005
Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen
V Kanninen
Teoksessa Puustinen, Sari & Mäntysalo, Raine & Karppi, Ilari (toim)(2016 …, 2016
112016
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20