Seuraa
Jari Pirhonen
Jari Pirhonen
Tutkija, Tampereen yliopisto
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
“These devices have not been made for older people's needs”–Older adults' perceptions of digital technologies in Finland and Ireland
J Pirhonen, L Lolich, K Tuominen, O Jolanki, V Timonen
Technology in Society 62, 101287, 2020
1462020
The impact of Covid-19-related distancing on the well-being of nursing home residents and their family members: a qualitative study
J Paananen, J Rannikko, M Harju, J Pirhonen
International journal of nursing studies advances 3, 100031, 2021
812021
Patient, resident, or person: Recognition and the continuity of self in long-term care for older people
J Pirhonen, I Pietilä
Journal of Aging Studies 35, 95-103, 2015
702015
Good human life in assisted living for older people: What the residents are able to do and be
J Pirhonen
Tampere University Press, 2017
602017
Can robots tackle late-life loneliness? Scanning of future opportunities and challenges in assisted living facilities
J Pirhonen, E Tiilikainen, S Pekkarinen, M Lemivaara, H Melkas
Futures 124, 102640, 2020
442020
‘Old but not that old’: Finnish community-dwelling people aged 90+ negotiating their autonomy
J Pirhonen, H Ojala, K Lumme-Sandt, I Pietilä
Ageing & Society 36 (8), 1625-1644, 2016
432016
Vulnerable bodies in human–robot interactions: Embodiment as ethical issue in robot care for the elderly
J Parviainen, J Pirhonen
422017
Could robots strengthen the sense of autonomy of older people residing in assisted living facilities?—A future-oriented study
J Pirhonen, H Melkas, A Laitinen, S Pekkarinen
Ethics and Information Technology 22 (2), 151-162, 2020
402020
Active and non-active agents: residents’ agency in assisted living
J Pirhonen, I Pietilä
Ageing & Society 38 (1), 19-36, 2018
392018
Social robotics, elderly care, and human dignity: a recognition-theoretical approach
A Laitinen, M Niemelä, J Pirhonen
What social robots can and should do, 155-163, 2016
362016
Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people
J Pirhonen, E Tiilikainen, I Pietilä
Ageing & Society 38 (9), 1868-1886, 2018
332018
Tunnustaminen ja sen vastavuoroisuus vanhustyössä
J Pirhonen
332015
Sosiaalinen hyvinvointi turvaa terveyttä
P Fadjukoff, S Kainulainen, J Pirhonen, T Saaranen, H Valokivi, ...
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 59 (3), 2022
322022
Etäläheiset–hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana
J Pirhonen, K Blomqvist, M Harju, R Laakkonen, M Lemivaara
Gerontologia 34 (3), 178-192, 2020
282020
Perceived resident–facility fit and sense of control in assisted living
J Pirhonen, I Pietilä
Journal of Aging Studies 38, 47-56, 2016
262016
Hyvinvointi vanhuudessa–valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä
J Pirhonen, K Tuominen, O Jolanki, M Jylhä
Gerontologia 33 (3), 105-120, 2019
252019
Demands of dignity in robotic care: Recognizing vulnerability, agency, and subjectivity in robot-based, robot-assisted, and teleoperated elderly care
A Laitinen, M Niemelä, J Pirhonen
232019
Yksin yhteisössä–tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen
J Pirhonen, E Tiilikainen, M Lemivaara
Gerontologia 30 (2), 119-130, 2016
232016
Dignity and the capabilities approach in long‐term care for older people
J Pirhonen
Nursing Philosophy 16 (1), 29-39, 2015
222015
Sosiaali-ja terveydenhuollon perusarvojen jäljillä–avuntarpeen ja riippuvuuden tunnustaminen vanhuspalveluissa
J Pirhonen, J Pulkki
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24 (3), 2016
182016
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20