Follow
Christian Dahlman
Christian Dahlman
Professor of Jurisprudence, Lund University
Verified email at jur.lu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Rättsekonomi: en introduktion, 2: a uppl.
C Dahlman, M Glader, D Reidhav
2 uppl., 2004
742004
Rätt och rättfärdigande, 2: a uppl.
C Dahlman
Studentlitteratur AB, 2010
602010
The function of opinio juris in customary international law
C Dahlman
Nordic Journal of International Law 81 (3), 327-339, 2012
572012
Beviskraft: metod för bevisvärdering i brottmål
C Dahlman
Norstedts Juridik AB, 2018
492018
Konkurrerande culpakriterier
C Dahlman
Lund University, 2000
352000
Neutralitet i juridisk forskning
C Dahlman
Studentlitteratur AB, 2006
312006
Begreppet rättskälla
C Dahlman
Studentlitteratur AB, 2019
282019
Determining the base rate for guilt
C Dahlman
Law, Probability and Risk 17 (1), 15-28, 2018
252018
Legal argumentation theory: cross-disciplinary perspectives
C Dahlman, ET Feteris
Springer Science & Business Media, 2012
242012
Unacceptable generalizations in arguments on legal evidence
C Dahlman
Argumentation 31, 83-99, 2017
162017
Argument types and fallacies in legal argumentation
T Bustamante, C Dahlman
Springer, 2015
162015
Naked statistical evidence and incentives for lawful conduct
C Dahlman
The International Journal of Evidence & Proof 24 (2), 162-179, 2020
152020
Juridiska grundbegrepp: en vänbok till David Reidhav
C Dahlman, L Wahlberg
Studentlitteratur AB, 2019
152019
De‐Biasing Legal Fact‐Finders With Bayesian Thinking
C Dahlman
Topics in Cognitive Science 12 (4), 1115-1131, 2020
142020
Robust trust in expert testimony
C Dahlman, L Wahlberg, F Sarwar
Humana. Mente Journal of Philosophical Studies 8 (28), 17-37, 2015
142015
The opportunity prior: a proof-based prior for criminal cases
N Fenton, D Lagnado, C Dahlman, M Neil
Law, Probability and Risk 18 (4), 237-253, 2019
132019
Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?
C Dahlman, A Korths-Aspegren
Svensk Juristtidning 2018 (4), 327-342, 2018
132018
Philosophical foundations of evidence law
C Dahlman, A Stein, G Tuzet
Oxford University Press, 2021
122021
Miss rate neglect in legal evidence
C Dahlman, F Zenker, F Sarwar
Law, Probability and Risk 15 (4), 239-250, 2016
122016
Reliable debiasing techniques in legal contexts? Weak signals from a darker corner of the social science universe
F Zenker, C Dahlman, F Sarwar
The psychology of argument: Cognitive approaches to argumentation and …, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20