Enni Ruokamo
Title
Cited by
Cited by
Year
Household preferences of hybrid home heating systems–A choice experiment application
E Ruokamo
Energy Policy 95, 224-237, 2016
452016
Towards flexible energy demand–Preferences for dynamic contracts, services and emissions reductions
E Ruokamo, M Kopsakangas-Savolainen, T Meriläinen, R Svento
Energy Economics 84, 104522, 2019
232019
Incentivising participation and spatial coordination in payment for ecosystem service schemes: forest disease control programs in Finland
O Sheremet, E Ruokamo, A Juutinen, R Svento, N Hanley
Ecological Economics 152, 260-272, 2018
132018
Key elements and attributes affecting prosumers’ behavior
E Ruokamo, M Kopsakangas-Savolainen
FLEXe research report, 2-6, 2016
52016
Towards flexible energy demand–Household preferences for dynamic contracts, services and emissions reductions
E Ruokamo, T Meriläinen, M Kopsakangas-Savolainen, R Svento
Saatavilla: http://dx. doi. org/10.2139/ssrn 3263517, 2018
22018
Taloudellisten kannusteiden käyttö vähähiilisen rakentamisen ohjauksessa : TALO-hankkeen loppuraportti
HL Kangas, P Sankelo, P Kautto, E Ruokamo, D Lazarevic, ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-039-2, 2019
12019
How best to pay landowners to control invasive species? Evidence from disease control programs in Finland
O Sheremet, E Ruokamo, A Juutinen, R Svento, N Hanley
BIOECON conference, 2018
12018
Emissions reduction by dynamic optimization of distributed energy storage under aggregator's control
S Karhinen, H Huuki, E Ruokamo
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3032327, 2018
12018
Residential solar power profitability with thermal energy storage and carbon-corrected electricity prices
H Huuki, S Karhinen, H Böök, C Ding, E Ruokamo
Utilities Policy 68, 101157, 2021
2021
Kiertotalouden strategisen ohjelman arvio
M Hildén, A Berg, H Salo, K Alhola, S Horn, A Jokinen, P Jokinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2021
2021
Informaatio-ohjauksen vaikutukset kotitalouksien sähkönkulutukseen – oppeja satunnaiskokeilusta
E Ruokamo, T Meriläinen, S Karhinen, J Räihä, P Suur-Uski, L Timonen, ...
https://www.motiva.fi/files/18021/Informaatio …, 2020
2020
Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems
H Marttila, F Ashraf, A Torabi Haghighi, S Hellsten, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 18171, 2020
2020
Solar Power Profitability with Demand Response and Carbon-Corrected Electricity Prices
H Huuki, S Karhinen, H Böök, C Ding, E Ruokamo
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539522, 2020
2020
Kiertotalouden tieto käyttöön; kahdeksan keskeistä teemaa ja uudet tietotarpeet
A Berg, M Räisänen, H Salo, ( toim.), R Antikainen, S Kauppi, P Kautto, ...
http://hdl.handle.net/10138/310568, 2020
2020
Determinants of home heating system choice–a stated preference experiment
A Malla, E Ruokamo
University of Oulu, 2019
2019
Heating system decision: A study based on newly built detached houses in Finland
J Räihä, E Ruokamo, M Kopsakangas-Savolainen
University of Oulu, 2019
2019
Household preferences for energy goods and services : a choice experiment application
E Ruokamo
University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics …, 2019
2019
Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen
A Berg, R Antikainen, S Kauppi, P Kautto, T Myllymaa, E Ruokamo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2019
2019
A circular economy allows a significant reduction in the consumption of natural resources
A Berg, R Antikainen, S Kauppi, P Kautto, T Myllymaa, E Ruokamo, ...
Finnish Environment Institute, 2019
2019
Kotitalouksien preferenssit energiahyödykkeitä ja -palveluja kohtaan
E Ruokamo
Kansantaloudellinen aikakauskirja 115 (3/2019), 563-567, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20