Seuraa
Antti Teittinen
Antti Teittinen
Tutkimuspäällikkö, Kela
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa kela.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Normalization fifty years beyond—current trends in the Nordic countries
J Tøssebro, IS Bonfils, A Teittinen, M Tideman, R Traustadottir, HT Vesala
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 9 (2), 134-146, 2012
1132012
Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksena.
A Teittinen
592002
Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä
E Ekholm, A Teittinen
Kela, 2014
532014
Vammaisuuden tutkimus
A Teittinen
Yliopistopaino: Helsinki, 2006
522006
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot
K Brunila, K Hakala, E Lahelma, A Teittinen
Gaudeamus Helsinki University Press, 2013
372013
Merkintöjä vammaisuuden tutkimuksen itseymmärryksestä
A Teittinen
Teoksessa A. Teittinen (toim.) Vammaisuuden tutkimus. Helsinki …, 2006
362006
The effectiveness of rehabilitation interventions on the employment and functioning of people with intellectual disabilities: a systematic review
N Nevala, I Pehkonen, A Teittinen, HT Vesala, P Pörtfors, H Anttila
Journal of occupational rehabilitation 29 (4), 773-802, 2019
332019
Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus
R Mietola, A Teittinen, HT Vesala
Ympäristöministeriö, 2013
292013
Työtoiminnan käytäntö ja kokemus
T Kairi, T Nummelin, A Teittinen
Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille …, 2010
272010
Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa
K Hakala, R Mietola, A Teittinen
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 173-200, 2013
262013
Normaliteetin rajat ja rakenteet
A Teittinen
Teoksessa Kivirauma Joel (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia …, 2008
242008
Avauksia ammatilliseen koulutukseen ja yhteiskunnallisiin erontekoihin
K Brunila, K Hakala, E Lahelma, A Teittinen
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot., 9-16, 2013
232013
Pois laitoksista
A Teittinen
Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki, 2010
232010
Perusopetuksen inkluusiopolitiikan lähtökohtia
A Teittinen
Koturaportteja 2, 2003, 2003
212003
Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland
K Hakala, K Björnsdóttir, S Lappalainen, IÁ Jóhannesson, A Teittinen
Education Inquiry 9 (1), 78-96, 2018
202018
Deinstitutionalisation of people with intellectual disabilities in Finland: a political perspective
S Miettinen, A Teittinen
Scandinavian Journal of Disability Research 16 (1), 59-76, 2014
172014
Osallistava kasvatus suomalaisessa koulutuspolitiikassa
A Teittinen
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 37 (2006): 4, 2006
172006
Correlates of sedentary behaviour in adults with intellectual disabilities—A systematic review
A Oppewal, TIM Hilgenkamp, L Schäfer Elinder, E Freiberger, P Rintala, ...
International journal of environmental research and public health 15 (10), 2274, 2018
162018
Työntekijäkansalaisuus tekeillä ja käsillä
K Hakala, K Brunila, A Teittinen, E Lahelma
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 257-265, 2013
162013
Kehitysvammaista ihmistä eristävät asumisjärjestelyt
S Hintsala, H Seppälä, A Teittinen
Teoksessa Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (toim.): Toinen vääryyskirja …, 2008
152008
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20