Heini Postila
Heini Postila
Postdoctoral Researcher, University of Oulu
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa oulu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Greenhouse gas emissions from different sewage sludge treatment methods in north
S Piippo, M Lauronen, H Postila
Journal of Cleaner Production 177, 483-492, 2018
272018
Wintertime purification efficiency of constructed wetlands treating runoff from peat extraction in a cold climate
H Postila, AK Ronkanen, B Kløve
Ecological Engineering 85, 13-25, 2015
222015
Hydrology and hydraulics of treatment wetlands constructed on drained peatlands
H Postila, AK Ronkanen, H Marttila, B Kløve
Ecological Engineering 75, 232-241, 2015
212015
Removal of metals from industrial wastewater and urban runoff by mineral and bio-based sorbents
H Gogoi, T Leiviskä, E Heiderscheidt, H Postila, J Tanskanen
Journal of environmental management 209, 316-327, 2018
202018
Can treatment wetlands be constructed on drained peatlands for efficient purification of peat extraction runoff?
H Postila, J Saukkoriipi, K Heikkinen, SM Karjalainen, M Kuoppala, ...
Geoderma 228, 33-43, 2014
182014
Long-term purification efficiency and factors affecting performance in peatland-based treatment wetlands: An analysis of 28 peat extraction sites in Finland
K Heikkinen, A Karppinen, SM Karjalainen, H Postila, M Hadzic, ...
Ecological Engineering 117, 153-164, 2018
132018
Can limestone, steel slag or man-made sorption materials be used to enhance phosphate-phosphorus retention in treatment wetland for peat extraction runoff with low phosphorous …
H Postila, SM Karjalainen, B Kløve
Ecological Engineering 98, 403-409, 2017
122017
Calibration of turbidity meter and acoustic doppler velocimetry (Triton‐ADV) for sediment types present in drained peatland headwaters: Focus on particulate organic peat
H Marttila, H Postila, B Kløve
River research and applications 26 (8), 1019-1035, 2010
122010
Accuracy of short‐term demographic data in projecting long‐term fate of populations
A Jäkäläniemi, H Postila, J Tuomi
Conservation Biology 27 (3), 552-559, 2013
112013
Removal of metals from wastewaters by mineral and biomass-based sorbents applied in continuous-flow continuous stirred tank reactors followed by sedimentation
E Heiderscheidt, H Postila, T Leiviskä
Science of the Total Environment 700, 135079, 2020
82020
Тhe Еffectiveness of Metal and Metalloid Sorption from Mining Influenced Waters by Natural and Modified Peat
H Gogoi, T Leiviskä, E Heiderscheidt, H Postila, J Tanskanen
Mine Water and the Environment 37 (4), 734-743, 2018
82018
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi-ja hallintamenetelmät–SuHE-hankkeen loppuraportti
M Hadzic, H Postila, P Österholm, M Nystrand, S Pahkakangas, ...
Suomen ympäristökeskus, 2014
72014
Function and biomass production of willow wetlands applied in the polishing phase of sewage treatment in cold climate conditions
H Postila, E Heiderscheidt
Science of The Total Environment 727, 138620, 2020
32020
Round-year treatment of runoff from peat extraction areas. Final report of the TuKos project; Turvetuotannon valumavesien ympaerivuotinen kaesittely. TuKos-hankkeen loppuraportti
H Postila, K Heikkinen, J Saukkoriipi, SM Karjalainen, M Kuoppala, ...
32011
Predicting iron transport in boreal agriculture-dominated catchments under a changing climate
M Saari, PM Rossi, H Postila, H Marttila
Science of The Total Environment 714, 136743, 2020
22020
Removal of metals from mine drainage waters by in situ mineral sorbent-based pilot filter systems
H Postila, E Heiderscheidt, T Leiviskä
Journal of environmental management 236, 631-638, 2019
22019
Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä-luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi
J Turunen, H Marttila, M Kämäri, M Saari, K Heikkinen, H Postila, ...
Suomen ympäristökeskus, 2019
22019
Evaluating the effectivity of peat as sorbent material for mining water surification in pilot scale systems
FC Lopez, H Postila
Master Thesis, Environmental Engineering, Faculty of Technology, University …, 2018
22018
Soistuvien metsäojitettujen turvemaiden käyttö vesiensuojelurakenteena turvetuotannon vesienpuhdistuksessa
H Postila
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2007
22007
Characteristics of sulfide bearing soil materials in peat extraction areas in N-Finland
MI Nystrand, M Hadzic, H Postila, A Wichmann, A Karppinen, R Ihme, ...
Journal of Geochemical Exploration 220, 106640, 2021
12021
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20