Seuraa
Juho Saari
Juho Saari
Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Yksinäisten yhteiskunta
J Saari
Helsinki: WSOYpro Oy, 2009
2242009
The Europeanisation of social protection
J Kvist, J Saari
Policy Press, 2007
1462007
Contribution of risk factors to extremely, very and moderately preterm births–register-based analysis of 1,390,742 singleton births
S Räisänen, M Gissler, J Saari, M Kramer, S Heinonen
PLoS One 8 (4), e60660, 2013
1452013
Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta
J Saari
Gaudeamus Helsinki University Press, 2011
1442011
The Nordic exceptionalism: What explains why the Nordic countries are constantly among the happiest in the world
F Martela, B Greve, B Rothstein, J Saari
World happiness report, 129-146, 2020
1002020
Yksinäisten suomi
J Saari
Gaudeamus, 2016
952016
Hyvinvoinnin kentät
J Saari
Teoksessa Saari Juho (toim.): Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta …, 2011
892011
Koettu huono-osaisuus Suomessa
S Kainulainen, J Saari
Teoksessa Niemelä, Mikko & Saari, Juho (toim.), 22-43, 2013
852013
Social security in Finland, 2nd rev. impr.
H Niemelä, K Salminen
Kela, Eläketurvakeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja sosiaali-ja …, 2006
802006
Raskas perintö: Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa
J Saari, N Eskelinen, L Björklund
722020
Kuka seisoo leipäjonossa
M Ohisalo, J Saari
Ruoka-apu, 2010
722010
Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa
M Niemelä, J Saari
Kela, 2013
612013
Johdanto
J Saari
Teoksessa Juho Saari (toim.) Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta …, 2011
612011
Contribution of socioeconomic status to the risk of small for gestational age infants–a population-based study of 1,390,165 singleton live births in Finland
S Räisänen, M Gissler, U Sankilampi, J Saari, MR Kramer, S Heinonen
International journal for equity in health 12, 1-8, 2013
602013
Onnellisuus hyvinvointivaltiossa
H Ervasti, J Saari
Teoksessa Saari, Juho (toim.) Hyvinvointi–Suomalaisen yhteiskunnan perusta …, 2011
582011
Hyvä tahto
AB Pessi, J Saari
Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa. Helsinki: Sosiaali-ja …, 2008
532008
Vamos tekee vaikutuksen
O Alanen, S Kainulainen, J Saari
Vamos-nuorten hyvinvointikokemukset ja tulevaisuuden odotukset. HDL Raportti …, 2014
522014
Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka
J Saari
Teoksessa J. Saari (toim.) Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa …, 2005
522005
Matkalla yksinäisyyteen
J Saari
Yksinäisten Suomi, 9-32, 2016
512016
Life-satisfaction is more a matter of feeling well than having what you want. Tests of Veenhoven's theory
S Kainulainen, J Saari, R Veenhoven
International Journal of happiness and Development 4 (3), 209-235, 2018
472018
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20