Sandra AM Lindström
Sandra AM Lindström
Researcher, The Rural Economy and Agricultural Society of Sweden
Verifierad e-postadress på hushallningssallskapet.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Non-bee insects are important contributors to global crop pollination
R Rader, I Bartomeus, LA Garibaldi, MPD Garratt, BG Howlett, R Winfree, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (1), 146-151, 2016
5082016
Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context
L Herbertsson, SAM Lindström, M Rundlöf, R Bommarco, HG Smith
Basic and Applied Ecology 17 (7), 609-616, 2016
1002016
Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop
SAM Lindström, L Herbertsson, M Rundlöf, R Bommarco, HG Smith
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283 (1843), 20161641, 2016
952016
Meta-analysis reveals that pollinator functional diversity and abundance enhance crop pollination and yield
BA Woodcock, MPD Garratt, GD Powney, RF Shaw, JL Osborne, J Soroka, ...
Nature communications 10 (1), 1-10, 2019
702019
Crop management modifies the benefits of insect pollination in oilseed rape
L Marini, G Tamburini, E Petrucco-Toffolo, SAM Lindström, F Zanetti, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 207, 61-66, 2015
652015
Large-scale pollination experiment demonstrates the importance of insect pollination in winter oilseed rape
SAM Lindström, L Herbertsson, M Rundlöf, HG Smith, R Bommarco
Oecologia 180 (3), 759-769, 2016
552016
Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet
J Dänhardt, K Hedlund, K Birkhofer, HB Jørgensen, M Brady, C Brönmark, ...
Centrum för miljö-och klimatforskning, Lunds universitet, 2013
162013
Crop management affects pollinator attractiveness and visitation in oilseed rape
SAM Lindström, BK Klatt, HG Smith, R Bommarco
Basic and Applied Ecology 26, 82-88, 2018
142018
Crop diversity benefits carabid and pollinator communities in landscapes with semi-natural habitats
G Aguilera, T Roslin, K Miller, G Tamburini, K Birkhofer, ...
John Wiley & Sons Ltd, 2020
92020
Variable pollen viability and effects of pollen load size on components of seed set in cultivars and feral populations of oilseed rape
Å Lankinen, SAM Lindström, T D’Hertefeldt
PloS one 13 (9), e0204407, 2018
42018
Insect pollination of oilseed rape
SAM Lindström
42017
Effects of agricultural intensity and landscape complexity on plant species richness
S Lindström
SLU, Dept. of Ecology 2008 (9), 2008
42008
Wild insect diversity increases inter-annual stability in global crop pollinator communities
D Senapathi, J Fründ, M Albrecht, MPD Garratt, D Kleijn, BJ Pickles, ...
Proceedings of the Royal Society B 288 (1947), 20210212, 2021
32021
Landscape crop diversity and semi-natural habitat affect crop pollinators, pollination benefit and yield
CA Raderschall, R Bommarco, SAM Lindström, O Lundin
Agriculture, Ecosystems & Environment 306, 107189, 2021
32021
Pollinering och växtskydd lyfter skörden i åkerbönor
O Lundin, C Radershall, R Bommarco, S Lindström
Arvensis 2018 (1), 30-31, 2018
12018
Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet
S Lindström
Jordbruksverket, 2010
12010
Evaluating predictive performance of statistical models explaining wild bee abundance in a mass‐flowering crop
M Blasi, I Bartomeus, R Bommarco, V Gagic, M Garratt, A Holzschuh, ...
Ecography 44 (4), 525-536, 2021
2021
Att rida på de små vågorna: Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor
S Lindström
2021
PM 2/21: Methods for assessing the effects of plant protection products on biodiversity
S Lindström, GKS Andersson, L Nilsson, M Rundlöf, HG Smith, ...
Kemikalieinspektionen, 2021
2021
Biologiska hot mot humlor
TR Pederson, E Forsgren, J Henriksson, L Herbetsson, I Karlsson, ...
Jordbruksverket, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20