Follow
Barış Demirel
Barış Demirel
Verified email at boun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Container terminal efficiency and private sector participation
B Demirel, K Cullinane, H Haralambides
The Blackwell companion to maritime economics, 571-598, 2012
432012
The Impact of Private Sector Participation on Container Terminal Efficiency in Turkey and the Eastern Mediterranean
B Demirel, K Cullinane, H Haralambides
The Blackwell Companion to Maritime Economics, 2011
32011
Private Container Terminal Efficiency in Turkey
B Demirel
MEL Center, Erasmus University Rotterdam, 2009
22009
Gümrük Cezalarından Kaçınmak için 10 İpucu
B Demirel
http://www.verginet.net/dtt/1/gumruk-cezalarindan-kacinmak-1.aspx, 2017
2017
Yeni Gümrük Kanunu Neler Getiriyor
B Demirel
http://www.verginet.net/dtt/1/yeni-gumruk-kanunu.aspx, 2017
2017
The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation - 2017 Country Guide (Turkey)
B Demirel, C Gökçelik
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax …, 2017
2017
Birlik Gümrük Kodu (Union Customs Code) ve Getireceği Yenilikler
B Demirel
http://dergi.igmd.org/45/, 2014
2014
İntermodal Taşımacılık: Hollanda Örneği
B Demirel
Gümrük ve Ticaret Dergisi, 2013
2013
Fikri ve Sınai Hakların Korunmasında Gümrük İdaresinin Kanun Uygulayıcı (Kolluk) Rolü
B Demirel
Gümrükte Uzman Görüş, 10-17, 2008
2008
International Export Control Regimes and Customs Implementation (Uluslararası İhracat Kontrol Rejimleri ve Gümrük Uygulamaları)
B Demirel
Ministry of Customs an Trade, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10