Seuraa
Virpi Lehtoranta
Virpi Lehtoranta
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Willingness to participate in the restoration of waters in an urban–rural setting: Local drivers and motivations behind environmental behavior
A Sarvilinna, V Lehtoranta, T Hjerppe
Environmental Science & Policy 85, 11-18, 2018
242018
Cost-effective marine protection-a pragmatic approach
S Oinonen, K Hyytiäinen, L Ahlvik, M Laamanen, V Lehtoranta, J Salojärvi, ...
PloS one 11 (1), e0147085, 2016
232016
Are urban stream restoration plans worth implementing?
A Sarvilinna, V Lehtoranta, T Hjerppe
Environmental management 59 (1), 10-20, 2017
212017
Public values and preference certainty for stream restoration in forested watersheds in Finland
V Lehtoranta, A Sarvilinna, S Väisänen, J Aroviita, T Muotka
Water resources and economics 17, 56-66, 2017
142017
Willingness to pay for water level regulation in Lake Pielinen, Finland
V Lehtoranta, E Seppälä, AK Kosenius
Journal of Environmental Economics and Policy 2 (2), 148-163, 2013
92013
Willingness of residents to invest in flood mitigation measures and to purchase flood insurance
S Väisänen, V Lehtoranta, A Parjanne, AM Rytkönen, J Aaltonen
E3S Web of Conferences 7, 22001, 2016
82016
Cost-effective restoration measures that promote wider ecosystem and societal benefits
R Brouwer, OJ Kuik, O Sheremet, Y Jiang, DK Brands, H Gerdes, M Lago, ...
EU FP7 REFORM project, 2015
72015
Purojen merkitys helsinkiläisille. Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus
V Lehtoranta, A Sarvilinna, T Hjerppe
Suomen ympäristökeskus, 2012
72012
Watershed management benefits in a hypothetical, real intention and real willingness to pay approach
V Lehtoranta, AK Kosenius, E Seppälä
Water Resources Management 31 (13), 4117-4132, 2017
62017
Uudet keinot metsä-ja vesialueiden kestävän virkistys-ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi
L Tyrväinen, T Sievänen, H Konu, K Aapala, O Ojala, J Pellikka, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2018
52018
Vesienhoidon vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen suunnittelu. Yhteenveto Karvianjoen tulevaisuustarkastelut-hankkeen tuloksista
M Marttunen, M Dufva, K Martinmäki, I Sammalkorpi, T Hjerppe, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
52012
Agricultural water management using two-stage channels: Performance and policy recommendations based on Northern European experiences
K Västilä, S Väisänen, J Koskiaho, V Lehtoranta, K Karttunen, ...
Sustainability 13 (16), 9349, 2021
42021
Monitavoitearviointi järvikunnostushankkeiden vertailussa. Menetelmän kuvaus ja testaus Mäntsälän ja Uudenmaan järvillä
M Marttunen, I Sammalkorpi, AM Hagman, V Lehtoranta, K Serenius, ...
Suomen ympäristökeskus, 2008
42008
Complementary use of the ecosystem service concept and multi-criteria decision analysis in water management
M Marttunen, J Mustajoki, V Lehtoranta, H Saarikoski
Environmental Management 69 (4), 719-734, 2022
32022
What evidence exists for the impact of Baltic Sea ecosystems on human health and well-being? A systematic map protocol
J Storie, M Suškevičs, M Külvik, V Lehtoranta, S Vikström, S Riikonen, ...
Environmental Evidence 9 (1), 1-9, 2020
32020
Asukkaiden näkemykset ja halukkuus osallistua vesienhoitoon Kalimenjoen valuma-alueella
V Lehtoranta, E Seppälä, K Martinmäki, A Sarvilinna
Suomen ympäristökeskus, 2013
32013
Vesienhoidon arvo Vesijärvelle
V Lehtoranta
Suomen ympäristökeskus, 2013
32013
Katsaus ympäristötaloudellisiin arvottamismenetelmiin
H Ahtiainen, J Artell, AK Kosenius, V Lehtoranta, E Seppälä
Vesitalous 54, 5-8, 2013
32013
Does conservation in Natura 2000 areas promote water quality improvement? Findings from a contingent valuation study on environmental benefits and residents’ preferences
V Lehtoranta, P Louhi
Environmental Science & Policy 124, 226-234, 2021
22021
Uusia keinoja vetovoimaisen luonnon turvaamiseen
K Aapala, L Tyrväinen, M Reinikainen, V Lehtoranta, K Usva, O Ojala, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2017
22017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20