Seuraa
Matti Malkamäki
Matti Malkamäki
Tuntematon yhteys
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa malkamaki.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Method and arrangement for purifying the intake air of a gas turbine
M Malkamäki, M Lehtimäki
US Patent 6,527,829, 2003
302003
A high efficiency microturbine concept
M Malkamäki, A Jaatinen-Värri, A Honkatukia, J Backman, J Larjola
232015
Design of a 400 kW gas turbine prototype
A Jaatinen-Värri, J Nerg, A Uusitalo, B Ghalamchi, N Uzhegov, A Smirnov, ...
ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition …, 2016
212016
Multi-spool gas turbine arrangement
M Malkamäki, J Backman, J Honkatukia, A Jaatinen-Värri
US Patent App. 15/561,087, 2018
5*2018
Two-spool gas turbine arrangement
M Malkamäki, J Backman, J Honkatukia, A Jaatinen-Värri
US Patent App. 15/561,187, 2018
4*2018
A Comparison of Small-Scale Gas Turbine Control Schemes
A Jaatinen-Värri, J Backman, J Honkatukia, M Malkamäki
ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition …, 2017
32017
System, method and computer program for operating a land-or marine-based multi-spool gas turbine
M Malkamäki, A Jaatinen-Värri, J Backman, J Honkatukia
US Patent App. 15/753,807, 2018
2018
Three Spool High Efficiency Small Scale Gas Turbine Concept
M Malkamäki, A Jaatinen-Värri, A Uusitalo, A Grönman, J Honkatukia, ...
ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition …, 2017
2017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–8