Kerli Müürisepp
Kerli Müürisepp
PhD researcher @ Digital Geography Lab, University of Helsinki
Verified email at helsinki.fi - Homepage
TitleCited byYear
Ethnic differences in activity spaces as a characteristic of segregation: A study based on mobile phone usage in Tallinn, Estonia
O Järv, K Müürisepp, R Ahas, B Derudder, F Witlox
Urban Studies 52 (14), 2680-2698, 2015
472015
Comparative impact study of the European Social Survey (ESS) ERIC
P Kolarz, J Angelis, A Krčál, P Simmonds, V Traag, M Wain, A Biesma, ...
Technopolis Group, 2017
32017
Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis
K Eljas-Taal, K Rõa, A Lauren, J Vallistu, K Müürisepp
Technopolis Group, Ernst & Young Baltic, 2016
32016
Rahvatervise programmi hindamine
A Themas, L Rooväli, K Müürisepp, T Madubuko, E Themas, K Soo
University of Tartu; Technopolis Group, 2017
2017
Välisriikide kogemus madala haridustasemega täiskasvanute tasemekoolitusse tagasitoomisel ja nn teise võimaluse hariduse korraldamisel
K Müürisepp, R Nausedaite, T Madubuko, K Eljas-Taal
Technopolis Group, 2017
2017
Nordic Entrepreneurship Check 2016
J Romanainen, J Angelis, DJ Fikkers, R Nausedaite, E Ärenman, ...
Nordic Innovation, 2016
2016
Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine
M Männik, E Mägi, KJ Reincke, A Hagel, T Meresmaa, M Olju, M Virkebau, ...
PricewaterhouseCoopers Advisors, 2014
2014
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonna projektide mõju hindamise uuring
K Müürisepp, G Raagmaa, KJ Reincke
CPD; University of Tartu, 2014
2014
Review of the CBSS Expert Group on Sustainable Development-Baltic 21
S Espenberg, M Sammul, M Aksen, E Põld, K Müürisepp
University of Tartu, 2014
2014
Activity Space Based Ethnic Segregation on the Example of Estonian and Russian Speaking Population of Tallinn
K Müürisepp
U: Eesti urbanistide väljaanne 14, 2013
2013
Tegevusruumipõhine etniline segregatsioon Tallinna eesti- ja venekeelse elanikkonna näitel
K Müürisepp
Tartu Ülikool, 2013
2013
Saue linna keskuse visiooni loomine osalusplaneerimise teel: Taustaanalüüs, tegevuskava ja meetodid
K Koppel, R Viljasaar, K Müürisepp, O Järv, T Pehk, P Koppel
Estonian Urban Lab, 2012
2012
Jõelähtme valla elanike arvu sesoonse muutuse ja töökohtade paiknemise analüüs
K Müürisepp, L Murov, O Järv
Positium LBS, 2011
2011
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501): Valglinnastumise uuring
O Järv, L Murov, K Müürisepp, S Silm, R Ahas
Positium LBS, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14