Follow
Jessica Wehner
Jessica Wehner
Ph.D., Researcher at VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute)
Verified email at vti.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Last-mile logistics fulfilment: A framework for energy efficiency
Á Halldórsson, J Wehner
Research in Transportation Business & Management 37, 100481, 2020
802020
Energy Efficiency in Logistics: An Interactive Approach to Capacity Utilisation
J Wehner
Sustainability 10 (6), 1727, 2018
482018
Logistics service triad for household waste: consumers as co-producers of sustainability
Á Halldórsson, C Altuntas Vural, J Wehner
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2019
342019
Logistics service providers' energy efficiency initiatives for environmental sustainability
J Wehner, NTN Deilami, CA Vural, Á Halldórsson
The International Journal of Logistics Management 33 (5), 1-26, 2021
322021
Energy efficiency in logistics through service modularity: the case of household waste
J Wehner, C Altuntas Vural, A Halldorsson
International journal of physical distribution & logistics management 51 (1 …, 2021
142021
25 Sustainable Supply Chains and Energy: Where ‘planet’ meets ‘profit’
Á Halldórsson, C Sundgren, J Wehner
Handbook on the Sustainable Supply Chain, 444, 2019
92019
Improving energy efficiency in logistics systems: On the road to environmental sustainability
J WEHNER
Chalmers, Technology Management and Economics, 2020
32020
Sustainable development of logistics: the case of energy efficiency in last-mile fulfillment
A Halldorsson, J Wehner
Conference Proceedings NOFOMA 2017 THE 29TH NOFOMA CONFERENCE, 2017
22017
Energy efficiency improvements in logistics as a means to environmental sustainability: The case of capacity utilisation in road freight transportation
J Wehner
Chalmers University of Technology, 2017
22017
Improving energy efficiency in supply chains: The case of over-capacity in road freight transportation
J Wehner, A Halldorsson
NOFOMA 2016-Proceedings of the 28th Annual Nordic Logistics Research Network …, 2016
22016
ENERGY EFFICIENCY BY UTILISING OVER-CAPACITY IN THE LOGISTICS SYSTEM
J Wehner, A Halldorsson, K Lumsden
Proceedings of the 20th Annual Logistics Research Network Conference 9th …, 2015
22015
Nyttjandegrad elväg: omvärldsanalys och faktorer som påverkar nyttjandegraden av elvägar
L Nordin, J Wehner, S Käck, S Brunner
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2023
12023
Interaktion mellan elfordon och elnät: Fallstudier (delrapport 2)
J Wehner, P Stelling, J Khan, M Lantz
Lund University, 2024
2024
Interaktion mellan elfordon och elnät: Policys, regelverk och aktörer (delrapport 1)
J Khan, P Stelling, M Lantz, J Wehner, MC Osman
Lund University, 2024
2024
Increasing freight transport efficiency: what’s the full national potential?
J Wehner, M Swahn, D Andersson, T Fors
Transportforum, Linköping, Sweden, January 17-18, 2024., 363-364, 2024
2024
Beskrivning av elektrifieringens framväxt med hjälp av befintliga datakällor
S Brunner, L Kjellsdotter Ivert, J Wehner
Transportforum, Linköping, Sverige, 17-18 januari, 2024., 374-375, 2024
2024
Transporteffektivitet och fyllnadsgrad: Analys och åtgärdsförslag för ökat resursutnyttjande: avrapportering etapp 1
J Wehner
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2023
2023
Coronapandemins effekter på det svenska godstransportsystemet: analys av åren 2020 och 2021
J Wehner, M Johansson, R Karlsson, MC Osman
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2023
2023
Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av …
A Nåbo, L Nordin, J Andersson, M Berglund, HJ Bhatti, S Brunner, ...
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2023
2023
Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: samspelet mellan energisystemet och transportsystemet
D Daniels, M Danilovic, J Wehner, S Käck, L Nordin
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20