Marja Peltola
Marja Peltola
Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013
M Fagerlund, M Peltola, J Kääriäinen, N Ellonen, H Sariola
99*2014
Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
M Peltola
Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Helsinki …, 2014
82*2014
Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon.
M Peltola, J Moisio
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2017
68*2017
Ystävyydet
S Aaltonen, A Kivijärvi, M Peltola, T Tolonen
Teoksessa Mirja Määttä–Tarja Tolonen (toim.): Annettu, otettu, itse tehty …, 2011
662011
Ulossuljettu keskiluokka. Maahanmuuttajataustaiset nuoret, perhe ja yhteiskunnallinen asema
M Peltola
Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet, 66-83, 2010
392010
Raising Decent Citizens—On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries
P Berg, M Peltola
NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research 23 (1), 36-51, 2015
342015
Toiminnan esteet
A Gretschel, S Laine, K Siivonen, M Peltola, S Myllyniemi
Teoksessa M. Määttä & T. Tolonen (toim.) Annettu, otettu, itse tehty …, 2011
262011
Respectable families: Discourses on family life, ethnic hierarchies and social positioning
M Peltola
Ethnicities 16 (1), 22-39, 2016
222016
Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisten vanhempien kohtaamisissa
J Hiitola, M Peltola
Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.) Maahanmuutto, palvelut …, 2018
192018
Intergenerational negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships - views of young people and parents in multi-ethnic contexts
M Peltola, S Keskinen, V Honkasalo, P Honkatukia
Journal of Youth Studies, 2016
162016
Ohjaajan väkivaltainen käyttäytyminen liikuntaharrastuksissa: sukupuolen ja maahanmuuttotaustan merkitys lapsiuhritutkimuksen valossa
M Peltola
Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.): Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja …, 2016
152016
Rakenteet: Kohti nuorten tasa-arvoisempaa vapaa-aikaa?
M Määttä, L Kestilä, M Peltola
Annettu, otettu, itse tehty: Nuorten vapaa-aika tänään, 2011
15*2011
Intergenerational relations in families with an immigrant background
M Peltola
Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 2009
152009
Konventioita ja vaihtoehtoja–nuoret muuttuvan yhteiskunnan poliittisina toimijoina
M Peltola
Teoksessa Kari Paakkunainen (toim.) Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja …, 2007
152007
Youth work in Finland–finding ways for intercultural opening. National report for the project “Moving societies towards integration”
M Peltola
Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja, 2010
13*2010
Sports and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity
M Peltola, A Kivijärvi
International review for the sociology of sport 52 (8), 955-971, 2017
92017
Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot
H Onodera, M Peltola
NUORTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN ELÄMÄÄ VASTAANOTTO-VAIHEESSA, 28, 2016
82016
Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa
V Honkasalo, K Maiche, H Onodera, M Peltola, L Suurpää
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2017
72017
LAPSET JA NUORET MUUTTOLIIKKEESSÄ
A Kivijärvi, M Peltola
Nuorisotutkimusverkosto, THL & Nuora, 2016
6*2016
Young people in reception centres
MV Honkasalo, K Maiche, H Onodera, M Peltola, L Suurpää
Finnish Youth Research Society, 2017
5*2017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20