Leena Laamanen
Leena Laamanen
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Flow Patterns and Morphological Changes in a Sandy Meander Bend during a Flood—Spatially and Temporally Intensive ADCP Measurement Approach
E Kasvi, L Laamanen, E Lotsari, P Alho
Water 9 (2), 106, 2017
232017
Empirical modeling of spatial 3D flow characteristics using a remote-controlled ADCP system: Monitoring a spring flood
C Flener, Y Wang, L Laamanen, E Kasvi, JM Vesakoski, P Alho
Water 7 (1), 217-247, 2015
212015
Flow dynamics, sedimentation and erosion of glacial lake outburst floods along the Middle Pleistocene Scandinavian Ice Sheet (northern central Europe)
J Winsemann, P Alho, L Laamanen, N Goseberg, J Lang, J Klostermann
Boreas 45 (2), 260-283, 2016
182016
Marine environmental vulnerability and cumulative risk profiles to support ecosystem-based adaptive maritime spatial planning
R Aps, K Herkül, J Kotta, R Cormier, K Kostamo, L Laamanen, ...
ICES Journal of Marine Science 75 (7), 2488-2500, 2018
32018
Spatio-temporal flow structures and morphological changes in a meander bend during a spring flood: a unique ADCP mini-boat approach
L Laamanen, C Flener, P Alho
EGU General Assembly Conference Abstracts 16, 2014
32014
Tulvariskien hallinta uusilla teknologioilla
P Alho, L Laamanen, E Kasvi, Y Wang, C Flener
Luonnonvarakeskus, 2015
22015
Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas
S Korpinen, K Klancnik, M Peterlin, M Nurmi, L Laamanen, G Zupancic, ...
2020
Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla
K Kostamo, M Pekkonen, P Ahlroth, R Heikkinen, M Kallasvuo, ...
Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 2018
2018
Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla
K Kostamo, M Pekkonen, P Ahlroth, R Heikkinen, M Kallasvuo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2018
2018
Pohjanläheisen ja syvyyskeskiarvotetun virtausrakenteen sekä uoman morfologian alueellis‐ajallinen muutos nousevan kevättulvan aikana
L Laamanen
2015
Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa
E Vartiainen, M Yli-Renko, L Laamanen, R Elo, J Koskinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014
2014
A protocol for the calculation of the Baltic Sea Impact Index and the Baltic Sea Pressure Index
S Korpinen, M Nurmi, L Laamanen, JH Andersen, H Rinne, H Nygård, ...
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–12