İsmail Köse
Title
Cited by
Cited by
Year
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ: TÜRKİYE’NİN PARİS ANLAŞMASI’NI İMZA SÜRECİ
K İsmail
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (1), 55-81, 2018
192018
YALTA VE POTSDAM KONFERANSLARI: SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN TÜRK BOĞAZLARINDA EGEMENLİK PAYLAŞIM TALEPLERİ
K İsmail
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 10 (19), 241-276, 2015
142015
Paris Barış Konferansı Tutanakları Ve Başkan Woodrow Wilson’Un Türk Algısı
İ Köse
history studies 6 (3), 217-238, 2014
102014
Avrupa Birliği’nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması
İ Köse
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 7 (12), 1-26, 2016
72016
BÜYÜK OYUN'UN KÜÇÜK AKTÖRÜ ŞERİF HÜSEYİN
İ Köse
Kronik Yayınevi, 2018
52018
ABD yüksek komiseri Amiral Bristol'un rapor ve savaş günlüklerinde Ermeni meselesi:(1919-1927)
H Öksüz, İ Köse
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2015
52015
Sovyetler Birliği’nin Türk Boğazlarıyla İlgili Talepleri: 1945-1946 Notaları
K İsmail
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (4), 1125-1148, 2019
42019
İngiliz Arşiv Belgelerinde Arap İsyanı
İ Köse
Kronik Yayınları, 2017
4*2017
İngiliz Arşiv Belgeleri'nde Hicaz İsyanı
İ Köse
Selis Yayınları, 2014
4*2014
I. Dünya Savaşı’nın İlk Gizli Anlaşması: İstanbul ve Boğazlar’ın Rus Çarlığı’na Bırakılması (Mart-Nisan 1915)
K İsmail
Bilig, 1-27, 2019
32019
The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for A National Home to Jews (1916-1920)
K İsmail
Belleten 82 (294), 727-759, 2018
32018
Russia’s New Irredentist Foreign Policy Approach & Energy Card
İ Köse
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 2 (2), 42-63, 2016
32016
GENERAL MOSELEY’İN AMERİKAN MANDASI VE ANADOLU’DA KURULMASI PLANLANAN ERMENİ DEVLETİ İLE İLGİLİ RAPORU
İ Köse
Tarih Dergisi, 189-216, 2014
32014
ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau’nun Türk Algısı
İ Köse
İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi 56, 55-85, 2013
32013
AMERİKAN ARŞİV VESİKALARINDA BÜYÜK TAARRUZ
H Öksüz, K İsmail
Türkiyat Mecmuası 27 (2), 207-238, 2017
22017
Osmanlı’da Eğitimin Modernleşme Hareketleri: Dönemin Çocuk Mecmualarında Eğlence ve Eğitim Yaklaşımları (1869-1922)
İ Köse
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 18 (2), 137-163, 2015
22015
ABD’DE TÜRK-AMERİKAN LOZAN ANTLAŞMASI’NIN (6 AĞUSTOS 1923) ONAY TARTIŞMALARI VE ONAY TARAFTARLARININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU KİTAPÇIK
İ Köse
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 131-155, 2014
2*2014
Sekiz İklim Sekiz Şehir Karadeniz
İ Köse
Akademi Kitabevi, 2013
22013
Lajos Kossuth ve Macar mülteciler
A Duran, K İsmail
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 291-314, 2017
12017
THE PREMIERE OF THE POST-COLD WAR CRISIS IN BALKANS: CIA DOCUMENTS ON THE DISINTEGRATION OF FORMER YUGOSLAVIA (1989-1992)
K İsmail
Codrul Cosminului 23, 426-444, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20