Petri Niemi
Petri Niemi
Associate Professor, Value Networks Management, Lappeenranta University of Technology
Verified email at lut.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing a service offering for a logistical service provider—Case of local food supply chain
A Martikainen, P Niemi, P Pekkanen
International Journal of Production Economics 157, 318-326, 2014
602014
Understanding the knowledge accumulation process—Implications for the adoption of inventory management techniques
P Niemi, J Huiskonen, H Kärkkäinen
International Journal of Production Economics 118 (1), 160-167, 2009
452009
An approach to link customer characteristics to inventory decision making
J Huiskonen, P Niemi, T Pirttilä
International Journal of Production Economics 81, 255-264, 2003
412003
MaaS in rural areas-case Finland
J Eckhardt, L Nykänen, A Aapaoja, P Niemi
Research in Transportation Business & Management 27, 75-83, 2018
362018
Process performance improvement in justice organizations—Pitfalls of performance measurement
P Pekkanen, P Niemi
International journal of production economics 143 (2), 605-611, 2013
352013
Supply chain development as a knowledge development task
P Niemi, J Huiskonen, H Karkkainen
International journal of networking and virtual organisations 7 (2-3), 132-149, 2010
212010
Improving the impact of quantitative analysis on supply chain policy making
P Niemi, P Pekkanen, J Huiskonen
International Journal of Production Economics 108 (1-2), 165-175, 2007
152007
An approach to improving logistical performance with cross‐unit benchmarking
P Niemi, J Huiskonen
Benchmarking: An International Journal, 2008
122008
Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta
P Niemi
Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan …, 2016
102016
The role of C-products in providing customer service—refining the inventory policy according to customer-specific factors
J Huiskonen, P Niemi, T Pirttilä
International Journal of Production Economics 93, 139-149, 2005
102005
Building understanding of the development of performance management for collaborative networks with a knowledge maturity model
S Pekkola, P Niemi, J Ukko
International journal of networking and virtual organisations 12 (3), 179-200, 2013
92013
Estimating the business potential for operators in a local food supply chain
P Niemi, P Pekkanen
British Food Journal, 2016
72016
Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä
P Niemi
Annales Universitatis Turkuensis C 423, 2016
62016
Liikkumispalvelut maaseudun elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden mahdollistajana [Mobility as a Service as an enabler for livelyhood and accessibility of rural areas]
J Eckhardt, L Nykänen, A Aapaoja, P Niemi
VTT research report VTT-R-03429-17, 2017
52017
Yläkoulun ohjaus‐päätöksentekoon valmentava prosessi
P Niemi
Teoksessa A. Rinkinen & M. Siippainen (toim.), Ohjauksen polkuja …, 2012
52012
Generic organizational choices for logistics in decentralized organizations Implications for inventory management
T Pirttilä, P Niemi
International journal of production economics 45 (1-3), 195-202, 1996
41996
Building integration skills in supply chain and operations management study programs
P Pekkanen, P Niemi, T Puolakka, T Pirttilä, J Huiskonen
International Journal of Production Economics 225, 107593, 2020
32020
Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa
P Niemi
Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun …, 2006
32006
Improving the effectiveness of supply chain development work–an expert role perspective
P Niemi
Lappeenranta University of Technology, 2009
12009
Loppukäyttäjien asennoituminen ohjelmiston vaatimusmäärittelytyöhön
L Kinnunen, P Niemi
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20