Kari-Matti Vuori
Kari-Matti Vuori
Leading Research Scientist, Finnish Environment Institute
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Direct and indirect effects of iron on river ecosystems
KM Vuori
Annales Zoologici Fennici, 317-329, 1995
2251995
Impact of forest drainage on the macroinvertebrates of a small boreal headwater stream: do buffer zones protect lotic biodiversity?
KM Vuori, I Joensuu
Biological conservation 77 (1), 87-95, 1996
1161996
Environmental risks of metals mobilised from acid sulphate soils in Finland: a literature review
RM Fältmarsch, ME Åström, KM Vuori
Boreal Environment Research Publishing Board, 2008
672008
Response of macrophyte communities and status metrics to natural gradients and land use in boreal lakes
J Alahuhta, A Kanninen, KM Vuori
Aquatic Botany 103, 106-114, 2012
572012
Habitat characteristics and macroinvertebrate assemblages in boreal forest streams: relations to catchment silvicultural activities
P Liljaniemi, KM Vuori, B Ilyashuk, H Luotonen
Hydrobiologia 474 (1-3), 239-251, 2002
572002
Rapid behavioural and morphological responses of hydropsychid larvae (Trichoptera, Hydropsychidae) to sublethal cadmium exposure
KM Vuori
Environmental Pollution 84 (3), 291-299, 1994
561994
Environmental and spatial correlates of community composition, richness and status of boreal lake macrophytes
J Alahuhta, A Kanninen, S Hellsten, KM Vuori, M Kuoppala, ...
Ecological Indicators 32, 172-181, 2013
542013
Forest drainage: a threat to benthic biodiversity of boreal headwater streams?
KM Vuori, I Joensuu, J Latvala, E Jutila, A Ahvonen
Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems 8 (6), 745-759, 1998
511998
APPLIED ISSUES Species‐and population‐specific responses of translocated hydropsychid larvae (Trichoptera, Hydropsychidae) to runoff from acid sulphate soils in tin River …
KM VUORI
Freshwater Biology 33 (2), 305-318, 1995
471995
Effectiveness of constructed overland flow areas in decreasing diffuse pollution from forest drainages.
P Liljaniemi, KM Vuori, T Tossavainen, J Kotanen, M Haapanen, ...
Environmental Management 32 (5), 2003
462003
Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–2013− päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen
J Aroviita, S Hellsten, J Jyväsjärvi, L Järvenpää, M Järvinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
442012
Spring bryophytes in forested landscapes: land use effects on bryophyte species richness, community structure and persistence
J Heino, R Virtanen, KM Vuori, J Saastamoinen, A Ohtonen, T Muotka
Biological Conservation 124 (4), 539-545, 2005
442005
Metal concentrations in Hydropsyche pellucidula larvae (Trichoptera, Hydropsychidae) in relation to the anal papillae abnormalities and age of exocuticle
KM Vuori, J Kukkonen
Water Research 30 (10), 2265-2272, 1996
441996
Decomposer communities in human‐impacted streams: species dominance rather than richness affects leaf decomposition
M Tolkkinen, H Mykrä, AM Markkola, H Aisala, KM Vuori, J Lumme, ...
Journal of Applied Ecology 50 (5), 1142-1151, 2013
422013
Long-term trends and variation of acidity, CODMn and colour in coastal rivers of Western Finland in relation to climate and hydrology
T Saarinen, KM Vuori, E Alasaarela, B Kløve
Science of the total environment 408 (21), 5019-5027, 2010
422010
Variable response of functional macrophyte groups to lake characteristics, land use, and space: implications for bioassessment
J Alahuhta, A Kanninen, S Hellsten, KM Vuori, M Kuoppala, ...
Hydrobiologia 737 (1), 201-214, 2014
382014
Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat vesistövaikutukset ja kalakuolemat Suomessa
T Sutela, KM Vuori, P Louhi, K Hovila, S Jokela, SM Karjalainen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
382012
Assessing stream condition using macroinvertebrates and macrophytes: concordance of community responses to human impact
H Mykrä, J Aroviita, H Hämäläinen, J Kotanen, KM Vuori, T Muotka
Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie 172 (3), 191-203, 2008
382008
Ecological classification of large lakes in Finland: comparison of classification approaches using multiple quality elements
M Rask, KM Vuori, H Hämäläinen, M Järvinen, S Hellsten, H Mykrä, ...
Hydrobiologia 660 (1), 37-47, 2011
362011
Multi‐stressor impacts on fungal diversity and ecosystem functions in streams: natural vs. anthropogenic stress
M Tolkkinen, H Mykrä, M Annala, AM Markkola, KM Vuori, T Muotka
Ecology 96 (3), 672-683, 2015
342015
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20