Juha Suoranta
Juha Suoranta
Professor of Adult Education, Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Johdatus laadulliseen tutkimukseen
J Eskola, J Suoranta
Vastapaino, 1998
173961998
Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos
J Eskola, J Suoranta
Tampere: Vastapaino 1, 2008
32692008
Sorrettujen pedagogiikka
P Freire, J Kurtti, T Tomperi, J Suoranta
Vastapaino, 2005
5052005
Artistic research: Theories, methods and practices
M Hannula, J Suoranta, T Vadén, G Griffiths, K Kölhi
Academy of Fine Arts, 2005
2922005
Postdigital science and education
P Jandrić, J Knox, T Besley, T Ryberg, J Suoranta, S Hayes
Educational Philosophy and Theory 50 (10), 893-899, 2018
1972018
Kasvatus mediakulttuurissa: mitä kasvattajien tulee tietää
J Suoranta
Vastapaino, 2003
1782003
Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa
J Suoranta
Gaudeamus, 2005
1642005
Taisteleva tutkimus
J Suoranta, S Ryynänen
Into Kustannus, 2014
1402014
Juha 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen
JS Eskola
Tampere: Vastapaino, 0
87
Contesting neoliberal education: Public resistance and collective advance
D Hill
Routledge, 2011
842011
Kasvatuksellisesti näkeväksi
J Suoranta
Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997
831997
Critical theories, radical pedagogies, and global conflicts
M Cole, A Darder, R Farahmandpur, R Fitzsimmons, B Gallegos, H Giroux, ...
Rowman & Littlefield, 2005
732005
Artistic Research Methodology
M Hannula, J Suoranta, V Tere
Peter Lang, 2014
722014
Postdigital dialogue
P Jandrić, T Ryberg, J Knox, N Lacković, S Hayes, J Suoranta, M Smith, ...
Postdigital Science and Education 1 (1), 163-189, 2019
682019
Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa
J Suoranta, M Ylä-Kotola
WSOY, 2000
672000
Post-Covid-19 education and education technology ‘solutionism’: A seller’s market
M Teräs, J Suoranta, H Teräs, M Curcher
Postdigital Science and Education 2 (3), 863-878, 2020
662020
Wikiworld
J Suoranta, T Vadén
Palgrave McMillan,, 2009
652009
Tekstit, murrokset ja muutos: kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan
J Suoranta
Lapin yliopisto, 1995
631995
Otsikko uusiksi. Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat
M Hannula, J Suoranta, T Vadén
Tampere 23, 45, 2003
622003
Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet
R Kupiainen, S Sintonen, J Suoranta
Näkökulmia mediakasvatukseen, 3-25, 2007
602007
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20