Eeva Luhtakallio
Eeva Luhtakallio
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Practicing democracy: Local activism and politics in France and Finland
E Luhtakallio
Springer, 2012
1102012
Vuorovaikutuksen sosiologia
E Goffman, E Luhtakallio, K Koskinen
Tampere: Vastapaino, 2012
1042012
Uusi jako: miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta?
R Heiskala
Gaudeamus, 2006
892006
Quota trouble: Talking about gender quotas in Finnish local politics
A Maria Holli, E Luhtakallio, E Raevaara
International Feminist Journal of Politics 8 (2), 169-193, 2006
662006
Johdanto: Suunnittelutaloudesta kilpailukykyyhteiskuntaan
R Heiskala, E Luhtakallio
Teoksessa Heiskala, Risto & Luhtakallio, Eeva (toim.) Uusi jako. Miten …, 2006
542006
Local politicizations: A comparison of Finns and French practicing Democracy
E Luhtakallio
Sociology Research Reports No. 265, 2010
512010
Uusi jako
R Heiskala, E Luhtakallio
Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta, 2006
482006
Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä
E Luhtakallio, T Ylä-Anttila
Sosiologia, 2011
462011
Justifications analysis: Understanding moral evaluations in public debates
T Ylä-Anttila, E Luhtakallio
Sociological Research Online 21 (4), 1-15, 2016
382016
Ethnography of politics and political communication: Studies in sociology and political science
E Luhtakallio, N Eliasoph
The Oxford Handbook of Political Communication, Oxford, Oxford Handbooks …, 2014
352014
Kehysanalyysi mediakuvien sukupuolirepresentaatioiden tutkimuksessa
E Luhtakallio
Sosiologia 42 (3), 189-206, 2005
352005
Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa
AM Holli, E Luhtakallio, E Raevaara
Vastapaino, 2007
222007
Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa
AM Holli, E Luhtakallio, E Raevaara
Vastapaino, 2007
222007
Demokratia suomalaisessa lähiössä
E Luhtakallio, M Mustranta
212017
Bodies keying politics: A visual frame analysis of gendered local activism in France and Finland
E Luhtakallio
Advances in the Visual Analysis of Social Movements, 2013
212013
Contesting gender equality politics in Finland: The Finns Party effect
T Ylä-Anttila, E Luhtakallio
Gender and far right politics in Europe, 29-48, 2017
182017
Sukupuolten valta/kunta
AM Holli, E Luhtakallio, E Raevaara
Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Tampere: Vastapaino, 2007
182007
Visuaalinen julkisuus ja sukupuolten representaatio
E Luhtakallio
Husso, Marita & Heiskala, Risto (toim.) Sukupuolikysymys, 92-121, 2016
132016
Patterns of engagement: identities and social movement organizations in Finland and Malawi
E Luhtakallio, I Tavory
Theory and Society 47 (2), 151-174, 2018
122018
" Maailman huonoin laki"?: kunnallispolitiikka, kiintiöt ja vastarinta
E Luhtakallio, AM Holli, E Raevaara
Naistutkimus 16 (4), 4-19, 2003
122003
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20