Imre Lengyel
Title
Cited by
Cited by
Year
Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon
L Imre
JATEPress, 2003
3742003
A regionális versenyképességről [Regional Competitiveness]
I Lengyel
Közgazdasági Szemle (Economic Review-Monthly of the Hungarian Academy of …, 2000
3682000
Regionális gazdaságtan
I Lengyel, J Rechnitzer
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 396, 2004
302*2004
Regionális gazdaságfejlesztés: Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák
I Lengyel
Akadémiai Kiadó, 2010
2212010
The pyramid model: enhancing regional competitiveness in Hungary
I Lengyel
Acta Oeconomica 54 (3), 323-342, 2004
1732004
Porter-rombusz: a regionális gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje
I Lengyel
Tér és Társadalom 14 (4), 39-86, 2000
992000
A városok versenyképességéről
I Lengyel, J Rechnitzer
Horváth Gy.—Rechnitzer J.(szerk.), 2000
862000
Regionális gazdaságtan
L Imre, R János
Dialóg Campus, 2009
742009
Iparági és regionális klaszterek tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései
I Lengyel
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 32 (10), 19-43, 2001
662001
A regionális versenyképesség értelmezése és piramismodellje
L Imre
Területi statisztika 46 (2), 2006
592006
Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség
I Lengyel
Bajmócy Z.–Lengyel I.–Málovics Gy.(szerk.) Regionális innovációs képesség …, 2012
552012
A külső gazdasági hatások (externáliák) térbelisége
I Lengyel, F Mozsár
Tér és Társadalom 16 (2), 1-20, 2002
492002
Competitiveness of Hungarian urban micro-regions: Localization agglomeration economies and regional competitiveness function
I Lengyel, I Szakálné Kanó
Regional Statistics: journal of the Hungarian Central Statistical Office 2 …, 2012
472012
Fejlesztési pólusok, mint a tudásalapú gazdaság kapuvárosai
L Imre
Magyar Tudomány 6, 749-758, 2007
462007
A regionális gazdaság-és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai
I Lengyel
Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés …, 2002
452002
A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre
L Imre
Farkas Beáta–Lengyel Imre (szerk.): Versenyképesség–regionális …, 2000
452000
A regionális tudomány „térnyerése”: reális esélyek avagy csalfa délibábok?
I Lengyel
Tér és Társadalom 24 (3), 11-40, 2010
442010
Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged
I Lengyel
Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography …, 2009
442009
Economic growth and competitiveness of Hungarian regions (Economic development strategies for different types of regions)
I Lengyel
2nd Central European Conference in Regional Science, 587-608., 2007
43*2007
The competitiveness of regions in the Central European transition countries
I Lengyel, J Rechnitzer
The Macrotheme Review 2 (4), 106-121, 2013
382013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20