Follow
Imre Lengyel
Title
Cited by
Cited by
Year
Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon
L Imre
JATEPress, 2003
4262003
A regionális versenyképességről [Regional Competitiveness]
I Lengyel
Közgazdasági Szemle (Economic Review-Monthly of the Hungarian Academy of …, 2000
3882000
Regionális gazdaságtan
I Lengyel, J Rechnitzer
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 396, 2004
336*2004
Regionális gazdaságfejlesztés: Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák
I Lengyel
Akadémiai Kiadó, 2010
2982010
The pyramid model: enhancing regional competitiveness in Hungary
I Lengyel
Acta Oeconomica 54 (3), 323-342, 2004
1892004
Porter-rombusz: a regionális gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje
L Imre
Tér és Társadalom 14 (4), 39-86, 2000
1052000
A városok versenyképességéről
I Lengyel, J Rechnitzer
Horváth Gy.—Rechnitzer J.(szerk.), 2000
1002000
Regionális gazdaságtan
L Imre, R János
Dialóg Campus, 2009
762009
A regionális versenyképesség értelmezése és piramismodellje
L Imre
Területi statisztika 46 (2), 2006
722006
Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség
I Lengyel
Bajmócy Z.–Lengyel I.–Málovics Gy.(szerk.) Regionális innovációs képesség …, 2012
682012
Iparági és regionális klaszterek tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései
I Lengyel
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 32 (10), 19-43, 2001
682001
A regionális tudomány „térnyerése”: reális esélyek avagy csalfa délibábok?
L Imre
Tér és Társadalom 24 (3), 11-40, 2010
552010
Competitiveness of Hungarian urban micro-regions: Localization agglomeration economies and regional competitiveness function
I Lengyel, I Szakálné Kanó
Regional Statistics: journal of the Hungarian Central Statistical Office 2 …, 2012
512012
A regionális gazdaság-és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai
I Lengyel
Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés …, 2002
502002
Fejlesztési pólusok, mint a tudásalapú gazdaság kapuvárosai
L Imre
Magyar Tudomány 6, 749-758, 2007
492007
A külső gazdasági hatások (externáliák) térbelisége
L Imre, M Ferenc
Tér és társadalom 16 (2), 1-20, 2002
492002
A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre
L Imre
Farkas Beáta–Lengyel Imre (szerk.): Versenyképesség–regionális …, 2000
472000
Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged
I Lengyel
Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography …, 2009
462009
Economic growth and competitiveness of Hungarian regions (Economic development strategies for different types of regions)
I Lengyel
2nd Central European Conference in Regional Science, 587-608., 2007
44*2007
A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai–helyzetkép és alapvető dilemmák
I Lengyel, A Varga
Közgazdasági Szemle 65 (5), 499-524, 2018
412018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20