Seuraa
Päivi Tynjälä
Päivi Tynjälä
Professor, University of Jyväskylä, Finland
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Perspectives into learning at the workplace
P Tynjälä
Educational research review 3 (2), 130-154, 2008
18962008
Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita
P Tynjälä
Kirjayhtymä, 1999
18751999
Project-based learning in post-secondary education–theory, practice and rubber sling shots
L Helle, P Tynjälä, E Olkinuora
Higher education 51, 287-314, 2006
14322006
Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university
P Tynjälä
International journal of educational research 31 (5), 357-442, 1999
9401999
Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat
HLT Heikkinen
Kansanvalistusseura, 2006
8692006
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuudesta
P Tynjälä
Kasvatus 22 (5-6), 387-398, 1991
7931991
Toward a 3-P model of workplace learning: A literature review
P Tynjälä
Vocations and learning 6 (1), 11-36, 2013
6132013
Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life
P Tynjälä, J Välimaa, A Sarja
Higher education 46, 147-166, 2003
4032003
Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa
P Tynjälä
Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus …, 1999
3781999
Kartta kasvatustieteen maastosta
HLT Heikkinen, R Huttunen, K Niglas, P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 36 (2005): 5, 2005
3422005
E‐learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges
P Tynjälä, P Häkkinen
Journal of workplace learning 17 (5/6), 318-336, 2005
2842005
Developing education students' conceptions of the learning process in different learning environments
P Tynjälä
Learning and instruction 7 (3), 277-292, 1997
2761997
Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students’ experiences
A Virtanen, P Tynjälä
Teaching in Higher Education, 2018
2742018
Beginning teachers’ transition from pre-service education to working life
P Tynjälä, HLT Heikkinen
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 14 (1), 11-33, 2011
2702011
Connectivity and transformation in work-related learning–Theoretical foundations
P Tynjälä
Towards integration of work and learning: Strategies for connectivity and …, 2009
266*2009
Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa
P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 35 (2004): 2, 2004
2592004
From university to working life: Graduates’ workplace skills in practice
P Tynjälä, V Slotte, J Nieminen, K Lonka, E Olkinuora
Higher education and working life: Collaborations, confrontations and …, 2006
2452006
Writing as a learning tool: Integrating theory and practice
P Tynjälä, L Mason, K Lonka
Springer Science & Business Media, 2001
2282001
Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa
P Tynjälä
Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus, 79-95, 2010
2192010
Traditional studying for examination versus constructivist learning tasks: Do learning outcomes differ?
P Tynjälä
Studies in Higher Education 23 (2), 173-189, 1998
2181998
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20