Päivi Tynjälä
Päivi Tynjälä
Professor, University of Jyväskylä, Finland
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita
P Tynjälä
Kirjayhtymä, 1999
16911999
Perspectives into learning at the workplace
P Tynjälä
Educational research review 3 (2), 130-154, 2008
14252008
Project-based learning in post-secondary education–theory, practice and rubber sling shots
L Helle, P Tynjälä, E Olkinuora
Higher education 51 (2), 287-314, 2006
10072006
Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university
P Tynjälä
International journal of educational research 31 (5), 357-442, 1999
7941999
Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat
HLT Heikkinen
Kansanvalistusseura, 2006
7752006
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuudesta
P Tynjälä
Kasvatus 22 (5-6), 387-398, 1991
7421991
Toward a 3-P model of workplace learning: a literature review
P Tynjälä
Vocations and learning 6 (1), 11-36, 2013
3902013
Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa
P Tynjälä
Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus …, 1999
3421999
Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life
P Tynjälä, J Välimaa, A Sarja
Higher education 46 (2), 147-166, 2003
3232003
E‐learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges
P Tynjälä, P Häkkinen
Journal of workplace learning, 2005
2602005
Kartta kasvatustieteen maastosta
HLT Heikkinen, R Huttunen, K Niglas, P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 36 (2005): 5, 2005
2572005
Developing education students' conceptions of the learning process in different learning environments
P Tynjälä
Learning and instruction 7 (3), 277-292, 1997
2561997
Connectivity and transformation in work-related learning–Theoretical foundations
P Tynjälä
Towards integration of work and learning, 11-37, 2009
224*2009
Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa
P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 35 (2004): 2, 2004
2152004
Traditional studying for examination versus constructivist learning tasks: Do learning outcomes differ?
P Tynjälä
Studies in Higher Education 23 (2), 173-189, 1998
2001998
From university to working life: Graduates’ workplace skills in practice
P Tynjälä, V Slotte, J Nieminen, K Lonka, E Olkinuora
Higher education and working life: Collaborations, confrontations and …, 2006
1952006
Writing as a learning tool: Integrating theory and practice
P Tynjälä, L Mason, K Lonka
Springer Science & Business Media, 2012
1942012
Oppiminen ja asiantuntijuus
A Eteläpelto, P Tynjälä
Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY, 1999
1811999
Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa
P Tynjälä
Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus, 79-95, 2010
1662010
How do HRD practitioners describe learning at work?
V Slotte, P Tynjälä, T Hytönen
Human Resource Development International 7 (4), 481-499, 2004
1592004
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20