Jouni Häkli
Jouni Häkli
Verified email at uta.fi - Homepage
TitleCited byYear
Meta hodos: Johdatus ihmismaantieteeseen
J Häkli
Vastapaino, 1999
2051999
Tracing children’s politics
KP Kallio, J Häkli
Political geography 30 (2), 99-109, 2011
1412011
In the territory of knowledge: state-centred discourses and the construction of society
J Häkli
Progress in human geography 25 (3), 403-422, 2001
1252001
Children and young people's politics in everyday life
KP Kallio, J Häkli
Space and Polity 17 (1), 1-16, 2013
1172013
Boundaries and place: European borderlands in geographical context
DH Kaplan, J Häkli
SIAM, 2002
1132002
Are there politics in childhood?
K Pauliina Kallio, J Häkli
Space and Polity 15 (1), 21-34, 2011
1052011
Subject, action and polis: Theorizing political agency
J Häkli, KP Kallio
Progress in Human Geography 38 (2), 181-200, 2014
892014
Discourse in the production of political space: decolonizing the symbolism of provinces in Finland
J Häkli
Political geography 17 (3), 331-363, 1998
811998
Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun tiedonpolitiikka
J Häkli
Teoksessa Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.) Osalliset ja …, 2002
752002
Territoriality and the rise of modern state
J Häkli
Geographical Society of Finland, 1994
711994
Osalliset ja osaajat
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002
632002
Cultures of demarcation: Territory and national identity in Finland
J Häkli
Nested identities: Nationalism, territory, and scale 22, 123-150, 1999
631999
Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä.
KP Kallio, E Stenvall, SPM Bäcklund, J Häkli
Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 2013
542013
Osallisuuden jäljillä
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Teoksessa Bäcklund, P., Häkli J. & Schulman, H.(toim.): Osalliset ja osaajat …, 2002
522002
Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy
KP Kallio, J Häkli, P Bäcklund
Citizenship Studies 19 (1), 101-119, 2015
512015
Regions, networks and fluidity in the Finnish nation-state
J Häkli
National Identities 10 (1), 5-20, 2008
512008
Young people’s voiceless politics in the struggle over urban space
KP Kallio, J Häkli
GeoJournal 76 (1), 63-75, 2011
492011
Re-bordering spaces
J Häkli
The SAGE handbook of political geography, 471-482, 2008
472008
Learning from Europe? Borderlands in social and geographical context
J Häkli, DH Kaplan
Boundaries and Place: European borderlands in geographical context, 1-17, 2002
462002
Maakunta, tieto ja valta: Tutkimus poliittis-hallinnollisen maakuntadiskurssin ja sen historiallisten edellytysten muotoutumisesta Suomessa.
J Häkli
461994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20