Jouni Häkli
Jouni Häkli
Tampere University
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Meta hodos: Johdatus ihmismaantieteeseen
J Häkli
Vastapaino, 1999
2151999
Tracing children’s politics
KP Kallio, J Häkli
Political geography 30 (2), 99-109, 2011
1322011
In the territory of knowledge: state-centred discourses and the construction of society
J Häkli
Progress in human geography 25 (3), 403-422, 2001
1272001
Children and young people's politics in everyday life
KP Kallio, J Häkli
Space and Polity 17 (1), 1-16, 2013
1212013
Are there politics in childhood?
K Pauliina Kallio, J Häkli
Space and Polity 15 (1), 21-34, 2011
1122011
Boundaries and place: European borderlands in geographical context
K Karppi, J Agnew, JMM Kepka, AK Kuusisto-Arponen, L Bialasiewicz, ...
SIAM, 2002
1102002
Subject, action and polis: Theorizing political agency
J Häkli, KP Kallio
Progress in Human Geography 38 (2), 181-200, 2014
992014
Discourse in the production of political space: decolonizing the symbolism of provinces in Finland
J Häkli
Political geography 17 (3), 331-363, 1998
891998
Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun tiedonpolitiikka
J Häkli
Teoksessa Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.) Osalliset ja …, 2002
802002
Territoriality and the rise of modern state
J Häkli
Geographical Society of Finland, 1994
781994
Cultures of demarcation: territory and national identity in Finland
J Häkli
Nested identities: Nationalism, territory, and scale 22, 123-150, 1999
711999
Osalliset ja osaajat
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki, 2002
622002
Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy
KP Kallio, J Häkli, P Bäcklund
Citizenship Studies 19 (1), 101-119, 2015
602015
Osallisuuden jäljillä
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus …, 2002
582002
Politicizing ontology
M Joronen, J Häkli
Progress in Human Geography 41 (5), 561-579, 2017
552017
Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä.
KP Kallio, E Stenvall, SPM Bäcklund, J Häkli
Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 2013
552013
Regions, networks and fluidity in the Finnish nation-state
J Häkli
National Identities 10 (1), 5-20, 2008
552008
Learning from Europe? Borderlands in social and geographical context
J Häkli, DH Kaplan
Boundaries and Place: European borderlands in geographical context, 1-17, 2002
53*2002
Young people’s voiceless politics in the struggle over urban space
KP Kallio, J Häkli
GeoJournal 76 (1), 63-75, 2011
492011
Re-bordering spaces
J Häkli
The SAGE handbook of political geography 1, 471-482, 2008
492008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20