Seuraa
Hasan Özdemir
Hasan Özdemir
Professor, Uludag University, Geography Department, Physical Geography
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uludag.edu.tr
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Evaluation of morphometric parameters of drainage networks derived from topographic maps and DEM in point of floods
H Ozdemir, D Bird
Environmental Geology 56 (7), 1405-1415, 2009
3622009
Evaluating scale and roughness effects in urban flood modelling using terrestrial LIDAR data
H Ozdemir, CC Sampson, GAM de Almeida, P Bates
Hydrol. Earth Syst. Sci. 17 (10), 4015-4030, 2013
1222013
Havza Morfometrisi ve Taşkınlar
H Özdemir
Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, 507-526, 2011
982011
Modelling urban floods at submetre resolution: challenges or opportunities for flood risk management?
GAM de Almeida, P Bates, H Ozdemir
Journal of Flood Risk Management 11, S855-S865, 2018
952018
Havran Çayı Havzasının (Balıkesir) CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Taşkın ve Heyelan Risk Analizi
H Özdemir
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2007
912007
Bartın’da Sel ve Taşkınlar: Sebepler, Etkiler, Önleme ve Zarar Azaltma Önerileri
H Turoğlu, H Özdemir
Çantay Kitabevi, 2005
792005
GIS-based approach for flood analysis: case study of Keçidere flash flood event (Turkey)
I Curebal, R Efe, H Ozdemir, A Soykan, S Sönmez
Geocarto International, 2015
582015
Bartın İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi
H Turoğlu, H Özdemir
Doğu Coğrafya Dergisi 10 (13), 97-116, 2005
502005
Benchmarking Land Use Change Impacts On Direct Runoff In Ungauged Urban Watersheds
H Ozdemir, E Elbaşı
Physics and Chemistry of the Earth 79, 100-107, 2015
472015
Marmara Denizi Akarsu Havzalarının Morfometrik Analizi
E Elbaşı, H Özdemir
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Dergisi, 63-84, 2018
382018
SCS CN Yağış-akış modelinin CBS ve uzaktan algılama yöntemleriyle uygulanması: Havran Çayı Havzası örneği (Balıkesir)
H Özdemir
Coğrafi Bilimler Dergisi 5 (2), 1-12, 2007
372007
Comparison of basin morphometry analyses derived from different DEMs on two drainage basins in Turkey
MS Karabulut, H Özdemir
Environmental Earth Sciences 78 (18), 574, 2019
262019
Havran Çayı'nın (Balıkesir) Taşkın Sıklık Analizinde Gumbel ve Log Pearson Tip III Dağılımlarının Karşılaştırılması
H Özdemir
Coğrafi Bilimler Dergisi 6 (1), 41-52, 2008
252008
Havza Morfometrik Özelliklerinin Taşkın Üretmedeki Rolü Biga Çayı Havzası Örneği
M Utlu, H Özdemir
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Dergisi, 49-62, 2018
24*2018
What about reservoirs? Questioning anthropogenic and climatic interferences on water availability
A Akbas, J Freer, H Ozdemir, PD Bates, MT Turp
Hydrological Processes 34 (26), 5441-5455, 2020
232020
Çokal Barajı (Çanakkale) çökme modeli ve taşkın risk analizi
H Özdemir, C Akbulak, H Özcan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 659-698, 2011
23*2011
Taşkınların Haritalanmasında Hec-Georas ve Hec-Ras'ın Kullanımı: Havran Çayı Örneği (Balıkesir)
H Özdemir
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
202007
Farklı Senaryolara Göre Taşkın Risk Analizi: Havran Çayı Örneği (Balıkesir)
H Özdemir
TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 155-166, 2007
202007
Afetlere Hazırlık Çalışmalarında Geçici İskan Alanlarının Belirlenmesi
H Özdemir
Doğu Coğrafya Dergisi 9 (12), 239-259, 2004
202004
How much spatial resolution do we need to model a local flood event? Benchmark testing based on UAV data from Biga River (Turkey)
M Utlu, H Özdemir
Arabian Journal of Geosciences 13 (24), 1293, 2020
152020
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20