Sari Kauppi
Sari Kauppi
Researcher, Finnish Environment Institute
Ei vahvistettua sähköpostiosoitetta
NimikeViittauksetVuosi
Enhancing bioremediation of diesel-fuel-contaminated soil in a boreal climate: comparison of biostimulation and bioaugmentation
S Kauppi, A Sinkkonen, M Romantschuk
International Biodeterioration & Biodegradation 65 (2), 359-368, 2011
1232011
Effects of pH and microbial composition on odour in food waste composting
C Sundberg, D Yu, I Franke-Whittle, S Kauppi, S Smårs, H Insam, ...
Waste Management 33 (1), 204-211, 2013
952013
Characterisation of source-separated household waste intended for composting
C Sundberg, IH Franke-Whittle, S Kauppi, D Yu, M Romantschuk, H Insam, ...
Bioresource technology 102 (3), 2859-2867, 2011
652011
Natural attenuation is enhanced in previously contaminated and coniferous forest soils
S Kauppi, M Romantschuk, R Strömmer, A Sinkkonen
Environmental Science and Pollution Research 19 (1), 53-63, 2012
192012
Layer of organic pine forest soil on top of chlorophenol-contaminated mineral soil enhances contaminant degradation
A Sinkkonen, S Kauppi, S Simpanen, AL Rantalainen, R Strömmer, ...
Environmental Science and Pollution Research 20 (3), 1737-1745, 2013
152013
Removal by sorption and in situ biodegradation of oil spills limits damage to marine biota: a laboratory simulation
S Suni, K Koskinen, S Kauppi, E Hannula, T Ryynänen, A Aalto, ...
Ambio, 173-179, 2007
152007
Ympäristötietoa kaivoshankkeista− taustatietoa kaivostoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja eräiden kaivosten ympäristötarkkailusta
S Kauppi
Suomen ympäristökeskus, 2013
132013
The abundance of health-associated bacteria is altered in PAH polluted soils—Implications for health in urban areas?
A Parajuli, M Grönroos, S Kauppi, T Płociniczak, MI Roslund, P Galitskaya, ...
PLoS One 12 (11), e0187852, 2017
102017
Assessment of the potential impacts on water environment caused by the gypsum pond leakage at the Talvivaara mine
S Kauppi, J Mannio, S Hellsten, T Nystén, T Jouttijärvi, M Huttunen, ...
Reports of the Finnish Environment Institute 11 (2013), 1-90, 2013
92013
Kaivosten stressitestit 2013
T Välisalo, T Jouttijärvi, A Kallio, S Kauppi, P Kauppila, H Komulainen, ...
Ympäristöministeriö, 2014
82014
Previous exposure advances the degradation of an anthropogenic s-triazine regardless of soil origin
A Sinkkonen, S Kauppi, V Pukkila, H Nan, T Płociniczak, M Kontro, ...
Journal of soils and sediments 13 (8), 1430-1438, 2013
72013
Arvio Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon haitoista ja riskeistä vesiympäristölle
S Kauppi, J Mannio, S Hellsten, T Nysten, T Jouttijärvi, M Huttunen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2013
72013
Bioremediation of diesel oil contaminated soil and water
S Kauppi
Helsingin yliopisto, 2011
42011
Guidelines for mine water management
H Punkkinen, L Räsänen, UM Mroueh, J Korkealaakso, S Luoma, ...
VTT Technology 266, 2016
32016
Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap.
J Kohl, Wessberg, Kauppi, Myllyoja, Wessman
VTT, 2013
32013
Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla–LAPCON
J Mannio, P Rantakokko, K Kyllönen, P Anttila, S Kauppi, P Ruokojärvi, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2016
22016
Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
J Hietala, K Alhola, P Horne, N Karvosenoja, S Kauppi, AK Kosenius, ...
PTT raportteja 247, 2014
22014
Effects of pH and microbial composition on odour in food waste composting
M Romantschuk, H Jonsson
Waste Manage 33, 204211Szanto, 2013
22013
Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden jatkokartoitus (KAJAK II)
A Tornivaara, ML Räisänen, H Kovalainen, S Kauppi
Suomen ympäristökeskus, 2018
12018
Impact analysis and consequences of change
M Turunen, A Degteva, S Tuulentie, A Bourmistrov, R Corell, E Dunlea, ...
AMAP 2017: Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the …, 2017
12017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20