Heidi Hirsto
Heidi Hirsto
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uva.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Personal interviews in cultural consumer research–post‐structuralist challenges
J Moisander, A Valtonen, H Hirsto
Consumption, Markets and Culture 12 (4), 329-348, 2009
1772009
Emotions in institutional work: a discursive perspective
JK Moisander, H Hirsto, KM Fahy
Organization Studies 37 (7), 963-990, 2016
922016
Everyday discourses of stock market investing: Searching for investor power and responsibility
H Hirsto
Consumption, Markets and Culture 14 (1), 57-77, 2011
222011
Vastuutonta puhetta? Esseitä talouden merkityksellistämisestä
H Hirsto
Esseitä talouden merkityksellistämisestä, 2010
192010
(Re)constructing economic citizenship in a welfare state–intersections of gender and class
H Hirsto, S Katila, J Moisander
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 33 (2), 122-139, 2014
112014
Different games, different rules: Making sense of business and society in the media
H Hirsto, J Moisander
Limits to Globalization. National Borders Still Matter, 200-218, 2010
10*2010
Kuluttajasubjekti pörssikoneistossa–sijoitusmarkkinoiden toimijoita ja toiminnan normeja mediateksteissä
H Hirsto
Kulutustutkimus. Nyt 1 (2007), 1-12, 2007
62007
Puheenjohtajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus yrityksen sisäisessä kokouksessa
H Hirsto
Helsingin Kauppakorkeakoulu. Pro gradu–tutkielma, 2002
52002
Rahan seikkailut: sijoitusmarkkinoiden kulttuurisia jäsennyksiä
H Hirsto
Teoksessa Minna Ruckenstein & Timo Kallinen (toim.) Rahan kulttuuri …, 2009
32009
Civic voice in multimodal news narratives
Y Tuunanen, H Hirsto
Crisis and the Media. Narratives of crisis across cultural settings and …, 2018
22018
Essee 3 Online discussion as a site of social movement activity: politicizing the corporation through discursive struggle
H Hirsto, M Porttikivi, J Moisander
Vastuutonta puhetta? Esseitä talouden merkityksellistämisestä, 129, 2010
22010
Markkinamyllerrys ja moraalinärkästys
H Hirsto
Journalismi kritiikin vuosikirJa, 2009
12009
Johtamisviestintä digitaloudessa
H Hirsto, M Porttikivi
VAKKI Publications, 2019
2019
Narrative Frames and Framing Narratives–The Role of Non-Journalists in Narrative News Discourse
Y Tuunanen, H Hirsto
VAKKI Publications, 2019
2019
Emotions as Discursive Resources for Theorizing Institutional Change
H Hirsto, K Fahy, JK Moisander
Academy of Management Proceedings 2018 (1), 18189, 2018
2018
Economic Citizenship in Online Financial News: Affect and Argumentation in Eurocrisis News Coverage
Y Tuunanen, H Hirsto
Cultura, Lenguaje y Representación/Culture, Language and Representation 12 …, 2014
2014
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–16