Damian Grabowski
Damian Grabowski
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of the Theory of Planned Behavior in Academic Cheating Research–Cross-Cultural Comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
342016
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
192012
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 210-230, 2015
172015
Etyka pracy jako zmienna psychologiczna
D Grabowski
Czasopismo psychologiczne 18 (2), 237-246, 2012
152012
Work attitudes and work ethic as predictors of work engagement among Polish employees
A Czerw, D Grabowski
Polish Psychological Bulletin 46 (4), 503-512, 2015
142015
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127-143, 2016
112016
Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników
D Grabowski
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
10*2015
Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s)
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 20 (2), 2014
102014
Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji
D Grabowski
W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w …, 2012
10*2012
Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation …
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia społeczna 11 (3, 38), 339-355, 2016
82016
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350, 82-92, 2014
82014
Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologii pracy
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 14 (1), 49-60, 2008
82008
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
62017
Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych-raport z badań
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia Społeczna 11 (36), 69-83, 2016
62016
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
The New Educational Review 38 (4), 262-272, 2014
62014
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, L Mello, Abby, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
52019
Preliminary psychometric characteristics of the Polish version of the Religious Commitment Inventory–10 (RCI-10 PL) by Everett Worthington and colleagues
J Polak, D Grabowski
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 20 (1), 213-234, 2017
42017
WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA POLSKIEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA RELIGIOUS COMMITMENT INVENTORY-10 (RCI-10-PL) EVERETTA WORTHINGTONA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
J Polak, D Grabowski
ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ANNALS OF PSYCHOLOGY 20 (1), 191-212, 2017
42017
Rachwaniec-Szczecińska Ż
D Grabowski
Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako …, 2014
4*2014
Religijność i etyka pracy jako czynniki kapitału ludzkiego
J Polak, D Grabowski
W. Kosiedowski (red.). Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i …, 2010
4*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20