Seuraa
Tamara Mikolič Južnič
Tamara Mikolič Južnič
Department of Translation, Faculty of Arts, University of Ljubljana
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa guest.arnes.si
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Community interpreters versus intercultural mediators: Is it really all about ethics?
NK Pokorn, T Mikolič Južnič
Translation and Interpreting Studies 15 (1), 80-107, 2020
562020
Veliki angleško-slovenski slovar Oxford
D Gabrovšek, M Stabej, K Grabnar, M Šorli, N Drstvenšek, N Holz, ...
DZS, 2006
19*2006
Center and Periphery: Power Relations in the World of Translation
MZ Moe, T Žigon, TM Južnič
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019
17*2019
A contrastive study of nominalization in the systemic functional framework
TM Juznic
Languages in Contrast 12 (2), 251-276, 2012
112012
Veliki slovensko-italijanski slovar: Grande dizionario sloveno italiano
S Šlenc, P Kocjančič, B Mulej, T Mikolič
DZS, 2006
102006
I know languages, therefore, I can translate?
M Zlatnar Moe, T Mikolič Južnič, T Žigon
Translation & Interpreting Studies: The Journal of the American Translation …, 2015
9*2015
Bridging a grammar gap with explicitation: A case study of the nominalized infinitive
TM Južnič
Across Languages and Cultures 14 (1), 75-98, 2013
92013
Assessment Feedback in Translator Training: A Dual Perspective
TM Južnič
New Horizons in Translation Research and Education, 75-99, 2013
92013
Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja
MZ Moe, T Žigon, TM Južnič
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
82015
„Kdo dela z uporabniki zdravstvenega sistema, ki ne govorijo Slovensko?”
T Mikolič Južnič
Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s …, 2018
62018
Nominalne strukture v italijanščini in slovenščini: pogostnost, tipi in prevodne ustreznice
T Mikolič Južnič
Doktorsko delo. Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2007
62007
Kontrastivni vidiki prevajanja italijanskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino: korpusna analiza gerundija
T Mikolič Južnič
Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, 32-49, 2014
52014
Translation of Italian nominalizations into Slovene: a corpus-based study
T Mikolič Južnič
EUT Edizioni Università di Trieste, 2010
52010
Vzporedni korpus - prevajalsko orodje in orodje za jezikoslovne analize
T Mikolič Južnič
Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji, edited by Vesna Mikolič, 75-87, 2009
52009
Who determines the final version? The roles of translators, language revisers and editors in the publishing of a literary translation
M Zlatnar Moe, T Mikolič Južnič, T Žigon
Across Languages and Cultures 22 (1), 14-44, 2021
42021
VISOKA JEZIKOVNA KOMPETENCA V MATERNEM JEZIKU KOT TEMELJ USPEŠNE VEČJEZIČNOSTI V EVROPSKI UNIJI.
T MIKOLIČ JUŽNIČ, T ŽIGON, M ZLATNAR MOE
Teorija in Praksa 51 (4), 2014
42014
Korpusna raziskava rabe vzročnih in pojasnjevalnih povezovalcev v prevodih iz angleščine in italijanščine
N Hirci, T Mikolič
Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, 150-70, 2014
42014
Neosebne glagolske oblike v prevodni in izvirni slovenščini: primer deležja
T Mikolič Južnič
Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, 70-93, 2013
42013
Vpliv besedilnih tipov na pojavljanje nominalizacije v slovenščini : korpusna raziskava.
T Mikolič Južnič
Meddisciplinarnost v slovenistiki, edited by Simona Kranjc, 321-327, 2011
42011
Literary translators for languages of low diffusion: market needs and training challenges in Slovenia
T Mikolič Južnič, MZ Moe, T Žigon
The Interpreter and Translator Trainer 15 (2), 243-259, 2021
32021
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20