Lucie Vidovicova
Lucie Vidovicova
Verified email at mail.muni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti
L Vidovićová
Masarykova univerzita, 2008
3032008
Věková diskriminace-ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh
L Vidovićová, L Rabušic
VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005
892005
Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru
O Nešporová, K Svobodová, L Vidovićová
VÚPSV, 2008
692008
Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele
I Holmerová
Mladá fronta, 2014
522014
To be active or not to be active, that is the question: the preference model of activity in advanced age
L Vidovićová
Ageing international 30 (4), 343-362, 2005
442005
Active ageing policies in the Czech Republic and Poland
J Perek‐Białas, A Ruzik, L Vidovićová
International Social Science Journal 58 (190), 559-570, 2006
412006
Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti
L Vidovićová, L Rabušic
Zpráva z empirického výzkumu [online]. Praha: VÚPSV [cit. 15. 9. 2014 …, 2003
372003
Stáří ve městě, město v životě seniorů
M Petrová, L Galčanová, L Vidovićová, D Sýkorová
Masarykova univerzita, 2017
362017
Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti: zpráva z empirického výzkumu
L Vidovićová, M Prinzová, L Rabušic
VÚPSV, 2003
362003
Věkové normy v sociologické perspektivě
L Vidovićová, E Gregorová
Sociální studia/Social Studies 4 (1-2), 201-217, 2007
242007
Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek
L Vidovićová, L Galčanová, M Petrová Kafková
Czech Sociological Review 51 (5), 761-783, 2015
212015
Migrant home care workers caring for older people: fictive kin, substitute, and complementary family caregivers in an ethnically diverse environment
A Hoff, S Feldman, L Vidovicova
International Journal of Ageing and Later Life 5 (2), 7-16, 2010
192010
Attitudes towards population ageing and older people
RC Schoenmaeckers, M Callens, L Vanderleyden, L Vidovićová
People, Population Change and Policies, 195-220, 2008
152008
Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy
L Vidovićová, R Jahoda, J Vyhlídal, J Godarová, P Kofroň
Praha: VÚPSV, 2015
112015
Only Fools Rush In?
L Vidovićová, BE Manea, L Rabušic
People, Population Change and Policies, 245-263, 2008
112008
Nová města a staří lidé
L Vidovićová, E Gregorová
Sociální studia/Social Studies 7 (3), 81-93, 2010
102010
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty
M Šlapák, T Soukup, L Vidovićová, M Holub
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, vvi, 2010
102010
My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR
L Vidovićová, E Gregorová
Život 90, 2008
10*2008
New roles for older people
L Vidovićová
Journal of population ageing 11 (1), 1-6, 2018
92018
Mediální analýza obrazu seniorů
R Sedláková, L Vidovičová
Pilotní studie–první vlna empirického výzkumu, květen, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20