Follow
Saija Kuusela (os. Sirkiä)
Title
Cited by
Cited by
Year
Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland
S Sirkiä, A Lindén, P Helle, A Nikula, J Knape, H Lindén
Biological Conservation 143 (6), 1540-1548, 2010
512010
Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling?
P Halme, S Kuusela, A Juslén
Biodiversity and Conservation 24 (7), 1831-1836, 2015
312015
Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline
R Virkkala, A Rajasärkkä, RK Heikkinen, S Kuusela, N Leikola, J Pöyry
Biological Conservation 226, 271-279, 2018
232018
Framework for assessing and reversing ecosystem degradation–Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi …
JS Kotiaho, S Kuusela, E Nieminen, J Päivinen, A Moilanen
Ympäristöministeriö, 2016
212016
Persistence of Capercaillie (Tetrao urogallus) lekking areas depends on forest cover and fine-grain fragmentation of boreal forest landscapes
SM Sirkiä, P Helle, H Lindén, A Nikula, K Norrdahl, P Suorsa, ...
Ornis Fennica, 2011
212011
Institutions for governing biodiversity offsetting: an analysis of rights and responsibilities
E Primmer, L Varumo, JM Kotilainen, E Raitanen, M Kattainen, ...
Land Use Policy 81, 776-784, 2019
202019
Application of the Red List Index as an indicator of habitat change
A Juslén, J Pykälä, S Kuusela, L Kaila, J Kullberg, J Mattila, J Muona, ...
Biodiversity and conservation 25 (3), 569-585, 2016
172016
Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland
S Sirkiä, J Lehtomäki, H Lindén, E Tomppo, A Moilanen
Wildlife biology 18 (4), 337-353, 2012
162012
Fine-grained climate velocities reveal vulnerability of protected areas to climate change
RK Heikkinen, N Leikola, J Aalto, K Aapala, S Kuusela, M Luoto, ...
Scientific reports 10 (1), 1-11, 2020
142020
Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa: ELITE-työryhmän mietintö elinympäristöjen tilan edistämisen priorisointisuunnitelmaksi ja arvio suunnitelman kokonaiskustannuksista
JS Kotiaho, S Kuusela, E Nieminen, J Päivinen, K Matveinen, A Moilanen, ...
Suomen ympäristö, 2015
132015
Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing northern European climate
R Virkkala, RK Heikkinen, S Kuusela, N Leikola, J Pöyry
Handbook of climate change and biodiversity, 377-390, 2019
122019
Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use
S Sirkiä, J Pellikka, H Lindén
European Journal of Wildlife Research 56 (3), 249-260, 2010
82010
Can topographic variation in climate buffer against climate change-induced population declines in northern forest birds?
R Virkkala, J Aalto, RK Heikkinen, A Rajasärkkä, S Kuusela, N Leikola, ...
Diversity 12 (2), 56, 2020
72020
The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program
A Juslén, S Sirkiä
Biodiversity and conservation 22 (3), 811-823, 2013
62013
Contemporary mature forest cover does not explain the persistence of Capercaillie (Tetrao urogallus) lekking areas in Finland
S Sirkiä, A Nikula, P Helle, H Lindén, K Norrdahl, P Suorsa, P Valkeajärvi
Ornis Fennica 88 (4), 208, 2011
62011
Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa-kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua
K Aapala, A Akujärvi, R Heikkinen, J Pöyry, R Virkkala, J Aalto, S Forss, ...
Suomen ympäristökeskus, 2020
52020
Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: Application in southern Finland
M Forsius, H Kujala, F Minunno, M Holmberg, N Leikola, N Mikkonen, ...
Science of the Total Environment 775, 145847, 2021
42021
Metsien monimuotoisuudelle merkittävien rakennepiirteiden muutokset suomessa vuosina 1980–2015
KT Korhonen, A Ihalainen, S Kuusela, P Punttila, O Salminen, K Syrjänen
Metsätieteen aikakauskirja 2020, 1-26, 2020
42020
Effects of large-scale human land use on Capercaillie (Tetrao urogallus L.) populations in Finland
S Sirkiä
Helsingin yliopisto, 2010
42010
Metsän salainen elämä
EL Hallanaro, S Kuusela, A Juslén, T Ryttäri
Gaudeamus Helsinki University Press, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20