Seuraa
Pia Bäcklund
Pia Bäcklund
University of Helsinki (formerly Univ. of Tampere 2010-2018)
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Agonism and institutional ambiguity: Ideas on democracy and the role of participation in the development of planning theory and practice-the case of Finland
P Bäcklund, R Mäntysalo
Planning theory 9 (4), 333-350, 2010
3062010
Tietämisen politiikka: kokemuksellinen tieto kunnan hallinnassa
P Bäcklund
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2007
1552007
How can residents’ experiences inform planning of urban green infrastructure? Case Finland
M Faehnle, P Bäcklund, L Tyrväinen, J Niemelä, V Yli-Pelkonen
Landscape and Urban Planning 130, 171-183, 2014
1482014
Osalliset ja osaajat
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki, 2002
120*2002
Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy
KP Kallio, J Häkli, P Bäcklund
Citizenship studies 19 (1), 101-119, 2015
1052015
Osallisuuden jäljissä
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Osalliset ja osaajat-kansalaiset kaupungin suunnittelussa, 2002
812002
Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä.
KP Kallio, E Stenvall, SPM Bäcklund, J Häkli
Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 2013
762013
Bypassing publicity for getting things done: Between informal and formal planning practices in Finland
P Bäcklund, L Häikiö, H Leino, V Kanninen
Planning Practice & Research 33 (3), 309-325, 2018
562018
Miten kuulla asukasta? Kaupunkitila ja osallisuuden haasteet. Teoksessa Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin …
P Bäcklund
Gaudeamus. Helsinki, 2002
50*2002
Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus
P Bäcklund, R Mäntysalo
Terra 121 (1), 19-31, 2009
492009
Residents, customers or citizens? Tracing the idea of youthful participation in the context of administrative reforms in Finnish public administration
P Bäcklund, KP Kallio, J Häkli
Planning Theory & Practice 15 (3), 311-327, 2014
442014
Looking for the role of nature experiences in planning and decision making: a perspective from the Helsinki Metropolitan Area
M Faehnle, P Bäcklund, L Tyrväinen
Sustainability: Science, Practice and Policy 7 (1), 45-55, 2011
382011
Kokemuksellisen tiedon hyödyntämisen haasteet
P Bäcklund
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009
342009
The Governance of Planning: Flexibly Networked, Yet Institutionally Grounded
R Mäntysalo, P Bäcklund
The Routledge Handbook of Planning Theory., 237-249, 2017
302017
Strategic planning harnessing urban policy mobilities: The gradual development of local sustainability fix
A Jokinen, H Leino, P Bäcklund, M Laine
Journal of Environmental Policy & Planning 20 (5), 551-563, 2018
292018
Kansalaiset kaupunkia kehittämässä
P Bäcklund, J Häkli, S Harry
Tampere University Press, 2017
252017
Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi-ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa
P Bäcklund, KP Kallio
232012
Paikallisyhteisön käsite ja asumisen arki
P Bäcklund, H Korhonen
Helsingin kaupungin tietokeskus, 1998
231998
Vaikuttamisen rajoilla: Onko koetulla luonnolla sijaa kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa?
M Sipilä, P Bäcklund, L Tyrväinen
Alue ja ympäristö 38 (1), 39-50, 2009
202009
Kuntademokratia helsinkiläisten kokemana
P Bäcklund, P Kurikka
Helsinkiläisten käsityksiä osallisuudesta, 11-23, 2008
19*2008
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20