Follow
Jari Kankaanpää
Jari Kankaanpää
Faculty of Management and Business, Tampere University
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Steering and monitoring model of state-owned enterprises
J Kankaanpää, L Oulasvirta, J Wacker
International Journal of Public Administration 37 (7), 409-423, 2014
542014
Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, II osa
P Valkama, O Kallio, J Kankaanpää
252008
Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle
J Kankaanpää, L Oulasvirta, J Wacker
162011
Financial and structural impacts of quasi-marketization of the Helsinki Metropolitan Area’s bus services
P Valkama, J Kankaanpää, AV Anttiroiko
Case studies on transport policy 6 (2), 246-256, 2018
72018
Tuloksenohjaus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä: Empiirinen tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin omistamien yritysten eroista
J Kankaanpää, M Laine, H Ojala
52019
Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, II osa: empiiriset tulokset
P Valkama, O Kallio, J Kankaanpää
Vammala. Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2008
52008
Omistajaohjaus, hyvä hallintotapa ja muu valvonta: Tutkimus suomalaisista osakeyhtiöistä
J Kankaanpää
Tampereen yliopisto, 2020
42020
Board independence and asymmetric timeliness of earnings in a bank-oriented financial system: Evidence from Finland
J Kankaanpää
Tampereen yliopisto, 2009
42009
Reporting of state-owned enterprises for parliamentary supervision
L Oulasvirta, J Kankaanpää, J Wacker
Hallinnon tutkimus 33 (1), 2014
32014
Hallituksen valvontavoima suomalaisissa pörssiyhtiöissä: Empiirinen tutkimus valtio-omisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden eroista
J Kankaanpää
Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu, 2023
12023
Voluntary Audit Committees, Network Centrality and Accrual Estimation Errors
A Fredriksson, J Kankaanpää
Nordic Journal of Business 66 (1), 207, 2017
12017
Market Creation of Urban Public Bus Services: A Case Study of the Consequences of Competitive Tendering of Helsinki Metropolitan Area Bus Services
P Valkama, AV Anttiroiko, J Kankaanpää
International Proceedings of Economics Development and Research 84, 49, 2015
12015
Audit committee independence, network centrality and earnings quality
A Fredriksson, J Kankaanpää
Network Centrality and Earnings Quality (November 6, 2012), 2012
12012
Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden taloudellinen suoriutuminen: tilinpäätösanalyyttinen vertailu yksityisiin jätehuoltoyrityksiin
J Kankaanpää, P Valkama
Focus Localis 51 (4), 41-60, 2023
2023
Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus
J Kankaanpää, L Oulasvirta, J Ruohonen
Hallinnon Tutkimus 42 (5), 511-527, 2023
2023
Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu
H Alitalo, M Filatov, B Gullkvist, T Honkamäki, EM Ihantola, JE Johanson, ...
Tampere University Press, 2023
2023
Kaikkien korkeakoulu ei synny ilman resursseja
M Haataja, J Kankaanpää
Acatiimi, 42-43, 2020
2020
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori uutena toimijana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä-toimenkuvan kartoitus teemahaastattelututkimuksella
M Kankaanpää, E Celikkayalar, J Kankaanpää
2020
Pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailutus on johtanut toimijoiden vähenemiseen ja kannattavuuden heikkenemiseen
P Valkama, J Kankaanpää
Kvartti verkkolehti 24, 2018
2018
Tasapainoisen kasvun analysointi eräissä suomalaisissa suuryrityksissä.
J KANKAANPÄÄ
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20