Seuraa
Nelli Lyyra
Nelli Lyyra
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022
S Kokko, L Martin, J Villberg, N Simonsen, P Husu, T Vasankari, K Suomi, ...
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2023
1482023
Problematic social media use and health among adolescents
L Paakkari, J Tynjälä, H Lahti, K Ojala, N Lyyra
International journal of environmental research and public health 18 (4), 1885, 2021
1322021
School satisfaction and school pressure in the WHO European region and North America: an analysis of time trends (2002–2018) and patterns of co-occurrence in 32 countries
P Löfstedt, I García-Moya, M Corell, C Paniagua, O Samdal, R Välimaa, ...
Journal of adolescent health 66 (6), S59-S69, 2020
782020
The association between loneliness, mental well-being, and self-esteem among adolescents in four Nordic countries
N Lyyra, EB Thorsteinsson, C Eriksson, KR Madsen, A Tolvanen, ...
International journal of environmental research and public health 18 (14), 7405, 2021
762021
Loneliness and subjective health complaints among school-aged children
N Lyyra, R Välimaa, J Tynjälä
Scandinavian Journal of Public Health 46 (20_suppl), 87-93, 2018
672018
National-level wealth inequality and socioeconomic inequality in adolescent mental well-being: a time series analysis of 17 countries
M Dierckens, D Weinberg, Y Huang, F Elgar, I Moor, L Augustine, N Lyyra, ...
Journal of Adolescent Health 66 (6), S21-S28, 2020
422020
Lasten ja nuorten kokemuksia liikunnanopetuksesta
N Lyyra, P Heikinaro-Johansson, S Palomäki
Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.) Lasten ja nuorten …, 2018
392018
Liikunnanopetus ja opetuksen analysointi
P Heikinaro-Johansson, N Lyyra
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, 2018
302018
Liikunnanopetuksen tuntimäärät ja oppilaiden arvosanat
S Palomäki, P Heikinaro-Johansson, N Lyyra
Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.) Lasten ja nuorten …, 2018
252018
Liikunta-aktiivisuuden yhteydet lasten ja nuorten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen
N Lyyra, K Ojala, J Tynjälä, R Välimaa
Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim). Lasten ja nuorten …, 2018
222018
Kohtaavatko peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaiden kiinnostus liikunnanopetuksessa
N Johansson, P Heikinaro-Johansson, S Palomäki
Teoksessa S. Laitinen & A. Hilmola (toim.) Taito-ja taideaineiden …, 2011
222011
Loneliness, subjective health complaints, and medicine use among Finnish adolescents 2006–2018
N Lyyra, N Junttila, J Tynjälä, J Villberg, R Välimaa
Scandinavian journal of public health 50 (8), 1097-1104, 2022
202022
Koululaisten yksinäisyys
N Lyyra, R Välimaa, E Leskinen, L Kannas, P Heikinaro-Johansson
Kasvatus 47 (1), 34-47, 2016
202016
Koululiikunnan pedagogiset ulottuvuudet-mittarin validiteetin ja reliabiliteetin tarkastelu konfirmatoristen faktorimallien avulla
N Lyyra
Studies in sport, physical education and health, 2013
202013
Exploring in-class physical activity levels during physical education lessons in Finland
N Lyyra, P Heikinaro-Johansson, M Lyyra
Journal of Physical Education and Sport 17 (2), 2017
192017
Item response theory and differential test functioning analysis of the HBSC-Symptom-Checklist across 46 countries
A Heinz, PE Sischka, C Catunda, A Cosma, I García-Moya, N Lyyra, ...
BMC Medical Research Methodology 22 (1), 253, 2022
172022
Profiles of internet use and health in adolescence: a person-oriented approach
H Lahti, N Lyyra, L Hietajärvi, J Villberg, L Paakkari
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (13), 6972, 2021
172021
Finnish late adolescents’ physical activity during COVID-19 spring 2020 lockdown
K Ng, P Koski, N Lyyra, S Palomaki, K Mononen, M Blomqvist, ...
BMC Public Health 21, 1-11, 2021
162021
Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020
S Kokko, R Hämylä, L Martin, K Rinta-Antila, J Villberg, N Simonsen, ...
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2021
162021
Nuorten yksinäisyys on yhteydessä lisääntyneeseen oireiluun ja lääkkeiden käyttöön
N Lyyra, N Junttila, J Tynjälä, R Välimaa
Lääkärilehti 74 (32), 2019
162019
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20