Monica Reichenberg
Title
Cited by
Cited by
Year
Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet
M Reichenberg
Natur & kultur, 2008
2082008
Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner
M Reichenberg
1532000
Vad är lättläst
I Lundberg, M Reichenberg
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008
1352008
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd
M Reichenberg, I Lundberg
Natur och Kultur, 2011
1202011
Developing reading comprehension among students with mild intellectual disabilities: An intervention study
I Lundberg, M Reichenberg
Scandinavian Journal of Educational Research 57 (1), 89-100, 2013
1182013
Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet
M Reichenberg
Natur & kultur, 2014
802014
Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av textsamtal med goda och svaga läsare
M Reichenberg
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2005
452005
Att läsa mellan och bortom raderna. I L. Bjar (Red.)
M Reichenberg
Det hänger på språket, 213-231, 2006
412006
Röst och kausalitet i lärobokstexter
M Reichenberg
En studie av elevers förståelse av olika textversioner, 2000
392000
Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige-en översikt [VISIONS 2011: Teaching]
M Reichenberg
Acta Didactica Norge 6 (1), (Art. 3-24 sider), 2012
372012
Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie
M Reichenberg
Acta Didactica Norge 8 (1), 11-17 sider, 2014
282014
An intervention study in grade 3 based upon reciprocal teaching
M Reichenberg, K Löfgren
Journal of education and learning 8 (2), 122-131, 2014
262014
Gränser på gott och ont: Undervisning i särskolan förr och nu
M Reichenberg
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2012
262012
Predicting teachers’ choice of teaching and learning materials: A survey study with Swedish teachers
M Reichenberg
IARTEM e-Journal 6 (2), 71-93, 2014
252014
The Importance of Structured Text Talks for Students' Reading Comprehension.
M Reichenberg
Journal of Special Education & Rehabilitation 15, 2014
232014
Will regionalisation improve fisheries management in the EU? An analysis of the Swedish eel management plan reflects difficulties
H Svedäng, L Gipperth
Marine Policy 36 (3), 801-808, 2012
212012
Making students talk about expository texts
M Reichenberg
Scandinavian Journal of Educational Research 52 (1), 17-39, 2008
202008
“BUT BEFORE YOU SAID YOU BELIEVED THAT…” A LONGITUDINAL STUDY OF STRUCTURED TEXT TALKS IN SMALL GROUPS
M Reichenberg
Reading 8 (1), 2008
162008
Explaining teachers’ use of textbooks
M Reichenberg
Journal of Educational Media, Memory, and Society 8 (2), 145-159, 2016
142016
Att på svenskarnas språk förstå Sverige. Invandrarelever och språket i gymnasiets SO-böcker
M Reichenberg Carlström
Göteborgs universitet, MISS, 1995
141995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20