Wojciech Dyduch
Wojciech Dyduch
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ue.katowice.pl
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Twórcza strategia organizacji
W Dyduch
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
1012013
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej
W Dyduch
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
992008
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
882014
Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu,[w:] W. Czakon (red.)
W Dyduch
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2011
62*2011
Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji
W Dyduch
Organizacja i Kierowanie, 47-59, 2004
292004
Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny dylematy i wyzwania, red
M Bratnicki, J Strużyna, W Dyduch
A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz, 2001
272001
Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci
W Dyduch, M Bratnicki
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
202015
Corporate entrepreneurship measurement for improving organizational performance
W Dyduch
Journal of Economics and Management 4 (1), 15-40, 2008
202008
Przedsiębiorczość a kapitał społeczny
M Bratnicki, W Dyduch, P Zbierowski
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 3 (12), 635, 2002
192002
W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego
M Bratnicki, W Dyduch
Organizacja i Kierowanie, 3-15, 2003
172003
Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w nowej ekonomii [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red
W Dyduch, M Szczepankiewicz, E Szczepankiewicz
Polanica Zdrój, 193, 2001
172001
Strategizing corporate entrepreneurship for value creation and value capture.
W Dyduch, M Bratnicki
International Journal of Contemporary Management 17 (1), 2018
152018
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im
W Dyduch
K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2008
152008
Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar
K Bratnicka, W Dyduch
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2014
142014
Przedsiębiorczość-element kultury organizacyjnej
M Bratnicki, W Dyduch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 81-92, 2002
132002
Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności
W Dyduch
132001
Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach
W Dyduch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 9-20, 2005
122005
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności
W Dyduch
Organizacja i Zarządzanie 4, 37-51, 2008
112008
Entrepreneurial strategy stimulating value creation: Conceptual findings and some empirical tests
W Dyduch
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (3), 65-82, 2019
92019
Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI w.
W Dyduch
Studia Ekonomiczne 222, 19-33, 2015
92015
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20